Løsningsarkitektur

Vi har vært involvert i flere prosjekter for å implementere integrasjonsplattformer og andre løsninger for å realisere datadeling i digitale økosystemer. Vi har god oversikt over aktuelle løsninger på markedet og vet hvilke krav som bør settes til en arkitektur. Vi kjenner også fallgruvene og suksesskriteriene i implementeringsprosessen og kan bistå med å ta de riktige valgene.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse for implementeringsprosjekter.
 • Smidige coacher for å etablere interne utviklings- og driftsteam.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Løsnings- og integrasjonsarkitekter for å bistå med å implementere valgte løsninger.

Løsningsarkitektur

Vi har vært involvert i flere prosjekter for å implementere integrasjonsplattformer og andre løsninger for å realisere datadeling i digitale økosystemer. Vi har god oversikt over aktuelle løsninger på markedet og vet hvilke krav som bør settes til en arkitektur. Vi kjenner også fallgruvene og suksesskriteriene i implementeringsprosessen og kan bistå med å ta de riktige valgene.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse for implementeringsprosjekter.
 • Smidige coacher for å etablere interne utviklings- og driftsteam.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Løsnings- og integrasjonsarkitekter for å bistå med å implementere valgte løsninger.
 • Sagt: Smidig modellering? Prøv C4
 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa

Informasjonsarkitektur

I Edisys har vi alltid satt data i fokus fordi dette er avgjørende for å etablere gode løsninger for digitalisering og datadeling. Uten presise datadefinisjoner og tydelige informasjonsmodeller kan ikke aktører utveksle data med sine forretningspartnere på en trygg måte. Gode informasjons- og datastrukturer er ryggraden i alle systemer og dette er blitt ekstra tydelig nå som bedrifter skal bli datadrevet og bruke data som grunnlag for beslutninger.

Våre tjenester.

 • Informasjonsarkitekter som bistår med å etablere rammeverk for informasjonsarkitektur, samt å etablere begrepsdefinisjoner og datamodeller.
 • Teknisk rådgivning for valg av standarder og formater.
 • Modellering av begreps- og informasjonsmodeller.
 • Prosjektledelse og coaching.

Informasjonsarkitektur

I Edisys har vi alltid satt data i fokus fordi dette er avgjørende for å etablere gode løsninger for digitalisering og datadeling. Uten presise datadefinisjoner og tydelige informasjonsmodeller kan ikke aktører utveksle data med sine forretningspartnere på en trygg måte. Gode informasjons- og datastrukturer er ryggraden i alle systemer og dette er blitt ekstra tydelig nå som bedrifter skal bli datadrevet og bruke data som grunnlag for beslutninger.

Våre tjenester.

 • Informasjonsarkitekter som bistår med å etablere rammeverk for informasjonsarkitektur, samt å etablere begrepsdefinisjoner og datamodeller.
 • Teknisk rådgivning for valg av standarder og formater.
 • Modellering av begreps- og informasjonsmodeller.
 • Prosjektledelse og coaching.
 • Sagt: Smidig modellering? Prøv C4
 • Gjort: Informasjonsarkitektur i Helse Sør-Øst
 • Gjort: Informasjonsarkitektur i NRK
 • Gjort: Informasjonsarkitektur i Statnett
 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa
 • Gjort: Informasjonsarkitektur i Statens Vegvesen
 • Gjort: Harmonisering i kraftmarkedet

Standardisering og harmonisering

Gjennom vårt tidlige fokus på datadeling og standardisering informasjonsutveksling  har vi har vært involvert i ulike standardiseringsinitiativ både i privat og offentlig sektor.  Vi har også deltatt i internasjonalt standardiseringsarbeid både i regi av FN og CEN og kjenner til fallgruvene og suksesskriteriene i denne type prosesser.

Vi har tro på at en viss grad av harmonisering er nødvendig for å få til effektiv datadeling og digitalisering på tvers av økosystemer.

Våre tjenester:

 • Prosjektledelse for standardiseringsprosjekter.
 • Informasjonsarkitekter som bistår med å etablere og dokumentere standarder for datadeling.
 • Teknisk rådgivning for valg av syntaks og format.

Standardisering og harmonisering

Gjennom vårt tidlige fokus på datadeling og standardisering informasjonsutveksling  har vi har vært involvert i ulike standardiseringsinitiativ både i privat og offentlig sektor.  Vi har også deltatt i internasjonalt standardiseringsarbeid både i regi av FN og CEN og kjenner til fallgruvene og suksesskriteriene i denne type prosesser.

Vi har tro på at en viss grad av harmonisering er nødvendig for å få til effektiv datadeling og digitalisering på tvers av økosystemer.

Våre tjenester:

 • Prosjektledelse for standardiseringsprosjekter.
 • Informasjonsarkitekter som bistår med å etablere og dokumentere standarder for datadeling.
 • Teknisk rådgivning for valg av syntaks og format.
 • Gjort: Digitalisering og datadeling i logistikk
 • Gjort: digitalisering av veifraktdokumenter – eCMR
 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa
 • Gjort: Harmonisering i kraftmarkedet

Digital transformasjon

Gjennom deltakelse i samhandlingsprosjekter både i offentlig og privat sektor har vi bistått med å effektivisere og forbedre bl.a. innkjøps- og betalingsprosesser. Vi har hatt roller både som prosjektledere, funksjonelle arkitekter og tekniske rådgivere i gjennomføringsprosjekter. Vi har tro på å bruke en kombinasjon av folkelige beskrivelser og standard notasjoner i arbeidet med å dokumentere nåværende og fremtidige prosesser.

Våre tjenester:

 • Prosjekt- og endringsledelse for transformasjons-prosjekter.
 • Funksjonelle arkitekter som bistår med å beskrive og modellere prosesser.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Testledelse.

Digital transformasjon

Gjennom deltakelse i samhandlingsprosjekter både i offentlig og privat sektor har vi bistått med å effektivisere og forbedre bl.a. innkjøps- og betalingsprosesser. Vi har hatt roller både som prosjektledere, funksjonelle arkitekter og tekniske rådgivere i gjennomføringsprosjekter. Vi har tro på å bruke en kombinasjon av folkelige beskrivelser og standard notasjoner i arbeidet med å dokumentere nåværende og fremtidige prosesser.

Våre tjenester:

 • Prosjekt- og endringsledelse for transformasjons-prosjekter.
 • Funksjonelle arkitekter som bistår med å beskrive og modellere prosesser.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Testledelse.
 • Gjort: Digitalisering og datadeling i logistikk
 • Sagt: Bruk rammeverk smartere for økt effekt
 • Gjort: digitalisering av veifraktdokumenter – eCMR
 • Gjort: OpenPEPPOL
 • Gjort: Informasjonsarkitektur i Statnett
 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa
 • Sagt: Hvorfor integrasjonsplattform?
 • Gjort: Hydro Energi

Datahåndtering

Vi har jobbet med å dokumentere og strukturere data i ulike sammenhenger. Vi vet hva som kreves for å sikre kvalitet både på datagrunnlaget og tilhørende masterdata og metadata. Via oppdrag for bl.a. Statnett og Tine har vi bidratt med å etablere prosesser for datahåndtering og sikre at disse fungerer i det daglige.

Våre tjenester.

 • Prosjektledelse for å etablere rammeverk og rutiner for datahåndtering samt å etablere plattformer for datahåndtering.
 • Informasjonsarkitekter som bistår i arbeidet med å etablere rammeverk og rutiner for datahåndtering.
 • Smidige coacher for å etablere interne team som skal utføre datahåndtering.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Løsnings- og integrasjonsarkitekter for å implementere valgte løsninger.

Datahåndtering

Vi har jobbet med å dokumentere og strukturere data i ulike sammenhenger. Vi vet hva som kreves for å sikre kvalitet både på datagrunnlaget og tilhørende masterdata og metadata. Via oppdrag for bl.a. Statnett og Tine har vi bidratt med å etablere prosesser for datahåndtering og sikre at disse fungerer i det daglige.

Våre tjenester.

 • Prosjektledelse for å etablere rammeverk og rutiner for datahåndtering samt å etablere plattformer for datahåndtering.
 • Informasjonsarkitekter som bistår i arbeidet med å etablere rammeverk og rutiner for datahåndtering.
 • Smidige coacher for å etablere interne team som skal utføre datahåndtering.
 • Tekniske rådgivere for valg av standarder og løsninger.
 • Løsnings- og integrasjonsarkitekter for å implementere valgte løsninger.
 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa
 • Sagt: 5 Suksesskriterier for vellykket implementering av integrasjonsplattform
 • Sagt: Hvorfor integrasjonsplattform?