Gjort: Digitalisering og datadeling i logistikk

Siden starten i 2008 har Peppol utvidet seg betydelig både i omfang og markedsdekning og blir nå tatt i bruk av nye brukergrupper både i offentlig og privat sektor. Logistikksektoren har sett potensialet i Peppol, og ser nettverket som en muliggjører for å realisere åpen og standardisert datadeling mellom aktørene som er involvert i lagring og transport av gods og varer.

Peppol Logistics – prosjektet
I 2023 tok norske Offshore Norge og svenske BEAst initiativ til et prosjekt med mål om å etablere logistikk som et nytt domene i OpenPeppol. Dette ble sett på som en naturlig utvidelse av de eksisterende domenene Pre-Award og Post-Award. Logistikk-inkubasjonsprosjektet startet i februar 2023, og mesteparten av utviklingsarbeidet ble gjort før sommeren samme år.

Etter en evalueringsperiode i august og september 2023 ble prosjektet vellykket sluttført i henhold til plan.

Peppol Logistics – leveranser

  • Et sett med nye profiler som dekker planlegging og gjennomføring av transporttjenester.
  • En forretningsmodell for å etablere logistikk som et nytt tjenestedomene i OpenPeppol.

Begge leveransene ble overlevert til OpenPeppol-administrasjonen for behandling i henhold til deres operasjonelle prosedyrer. Resultatet av denne prosessen var en beslutning om å etablere logistikk som et nytt forretningsdomene med sitt eget Change Management Board (CMB).

Logistics CMB ble etablert våren 2024 med Andre Nilsen fra Aker BP som leder og fire medlemmer valgt ut av virksomheter og myndigheter som er medlemmer i OpenPeppol.

Les hva OpenPeppol selv sier her

Disse folka har jobbet med prosjektet:

Are Berg
Teknisk redaktør
Prosjektleder

Gjort: Digitalisering og datadeling i logistikk

Siden starten i 2008 har Peppol utvidet seg betydelig både i omfang og markedsdekning og blir nå tatt i bruk av nye brukergrupper både i offentlig og privat sektor. Logistikksektoren har sett potensialet i Peppol, og ser nettverket som en muliggjører for å realisere åpen og standardisert datadeling mellom aktørene som er involvert i lagring og transport av gods og varer.

Peppol Logistics – prosjektet
I 2023 tok norske Offshore Norge og svenske BEAst initiativ til et prosjekt med mål om å etablere logistikk som et nytt domene i OpenPeppol. Dette ble sett på som en naturlig utvidelse av de eksisterende domenene Pre-Award og Post-Award. Logistikk-inkubasjonsprosjektet startet i februar 2023, og mesteparten av utviklingsarbeidet ble gjort før sommeren samme år.

Etter en evalueringsperiode i august og september 2023 ble prosjektet vellykket sluttført i henhold til plan.

Peppol Logistics – leveranser

  • Et sett med nye profiler som dekker planlegging og gjennomføring av transporttjenester.
  • En forretningsmodell for å etablere logistikk som et nytt tjenestedomene i OpenPeppol.

Begge leveransene ble overlevert til OpenPeppol-administrasjonen for behandling i henhold til deres operasjonelle prosedyrer. Resultatet av denne prosessen var en beslutning om å etablere logistikk som et nytt forretningsdomene med sitt eget Change Management Board (CMB).

Logistics CMB ble etablert våren 2024 med Andre Nilsen fra Aker BP som leder og fire medlemmer valgt ut av virksomheter og myndigheter som er medlemmer i OpenPeppol.

Les hva OpenPeppol selv sier her

Disse folka har jobbet med prosjektet:

Are Berg
Teknisk redaktør
Prosjektleder