Vil du bli en del av vårt
dyktige team?

Vil du bli en del av vårt
dyktige team?

Hva får du hos oss?

Hva får du hos oss?

Vår historie

Vi er et IT konsulentselskap med røtter tilbake til 1993. Vi deler en faglig interesse for informasjons- og datadeling mellom deltakerne i digitale økosystemer, og bidrar på kundesiden i store IT- og digitaliseringsprosjekter.

Vi er opptatt av standardisering og harmonisering, som en muliggjører for effektiv samhandling og interoperabilitet.

Det har vi tatt konsekvensen av, og er derfor engasjert i flere initiativer og prosjekter for standardisering og økt utbredelse. Se gjerne våre referanser for noen eksempler

Kompetanse-utvikling

Som konsulenter er vi opptatt av å stadig utvikle vår egen kompetanse. Vi setter årlig av en del av budsjettet til kompetanseutvikling, både felles og individuelt. Felles kompetansebygging gjør vi som kurs, sertifiseringer og faglige samlinger. Gjennom disse aktivitetene etablerer vi en felles plattform som gjør at vi kan snakke fag med hverandre. Hver konsulent disponerer også over midler for sin egen kompetanseutvikling. Om du foretrekker å delta på kurs, egenstudier, reise til konferanser eller om du har ambisjon om å ta fag eller moduler på universitet/høyskole finner vi ut av sammen.

Vårt mål

Vi er opptatt av å dele. Ikke bare dele erfaring og kompetanse, men informasjon. Ikke bare mellom mennesker, men mellom systemer, organisasjoner, bransjevertikaler og land. Vi tror oppriktig på at deling gir en gevinst langt ut over summen av delene, men det forutsetter delingsevne – eller interoperabilitet. Interoperabilitet har stått sentralt for oss siden starten, og vi arbeider hver dag med å legge grunnlaget for en økt evne til deling hos våre oppdragsgivere og deres forretningsforbindelser.

Vår kultur

Vi har vært i bransjen i mer enn 30 år, og vet at det er forskjell på hvem du jobber *hos* og hvem du jobber *med*.

Mange konsulenter opplever hverdagene hos oppdragsgiver som givende, men savner gode kolleger. Nettopp derfor investerer vi tid og ressurser på å bygge tilhørighet og relasjoner, både gjennom faste møtepunkter, reiser, sosiale og faglige aktiviteter og ulike verktøy for chat og samhandling. Resultatet av dette er at som Edisys’er har du alltid gode kolleger som stiller opp, uansett om det er faglige spørsmål, eller om du trenger å lufte ideer og tanker med noen.

Våre verdier

Vi verdsetter kompetanse og erfaring, og er klar over at kvaliteten på vår rådgivning og tjenester er direkte knyttet til våre konsulenters kompetansenivå. Nettopp derfor investerer vi tid og ressurser på faglig og personlig utvikling for våre konsulenter.

Kundetilfredshet er en sentral verdi for oss. Vi vil forstå kundens unike behov og målsettinger slik at vi kan levere skreddersydde løsninger som adresserer disse behovene. Kundeorientering, evnen til å lytte og stille gode spørsmål, og evnen til å etablere langvarige kundeforhold er avgjørende for oss.

En annen viktig verdi er integritet og etisk atferd, da IT-konsulentselskaper håndterer sensitive data og har ansvar for å ivareta klientenes tillit. Gode etiske standarder og transparens i forretningspraksis er nødvendige for å bygge og opprettholde et solid omdømme i bransjen. Til slutt, kontinuerlig læring og innovasjon bør også være en verdi for IT-konsulentselskaper, da teknologibransjen utvikler seg raskt, og de må være i stand til å tilby de nyeste og mest effektive løsningene til sine kunder.

Vår historie

Vi er et IT konsulentselskap med røtter tilbake til 1993. Vi deler en faglig interesse for informasjons- og datadeling mellom deltakerne i digitale økosystemer, og bidrar på kundesiden i store IT- og digitaliseringsprosjekter.

Vi er opptatt av standardisering og harmonisering, som en muliggjører for effektiv samhandling og interoperabilitet.

Det har vi tatt konsekvensen av, og er derfor engasjert i flere initiativer og prosjekter for standardisering og økt utbredelse. Se gjerne våre referanser for noen eksempler

Kompetanse-utvikling

Som konsulenter er vi opptatt av å stadig utvikle vår egen kompetanse. Vi setter årlig av en del av budsjettet til kompetanseutvikling, både felles og individuelt. Felles kompetansebygging gjør vi som kurs, sertifiseringer og faglige samlinger. Gjennom disse aktivitetene etablerer vi en felles plattform som gjør at vi kan snakke fag med hverandre. Hver konsulent disponerer også over midler for sin egen kompetanseutvikling. Om du foretrekker å delta på kurs, egenstudier, reise til konferanser eller om du har ambisjon om å ta fag eller moduler på universitet/høyskole finner vi ut av sammen.

Vårt mål

Vi er opptatt av å dele. Ikke bare dele erfaring og kompetanse, men informasjon. Ikke bare mellom mennesker, men mellom systemer, organisasjoner, bransjevertikaler og land. Vi tror oppriktig på at deling gir en gevinst langt ut over summen av delene, men det forutsetter delingsevne – eller interoperabilitet. Interoperabilitet har stått sentralt for oss siden starten, og vi arbeider hver dag med å legge grunnlaget for en økt evne til deling hos våre oppdragsgivere og deres forretningsforbindelser.

Vår kultur

Vi har vært i bransjen i mer enn 30 år, og vet at det er forskjell på hvem du jobber *hos* og hvem du jobber *med*.

Mange konsulenter opplever hverdagene hos oppdragsgiver som givende, men savner gode kolleger. Nettopp derfor investerer vi tid og ressurser på å bygge tilhørighet og relasjoner, både gjennom faste møtepunkter, reiser, sosiale og faglige aktiviteter og ulike verktøy for chat og samhandling. Resultatet av dette er at som Edisys’er har du alltid gode kolleger som stiller opp, uansett om det er faglige spørsmål, eller om du trenger å lufte ideer og tanker med noen.

Våre verdier

Vi verdsetter kompetanse og erfaring, og er klar over at kvaliteten på vår rådgivning og tjenester er direkte knyttet til våre konsulenters kompetansenivå. Nettopp derfor investerer vi tid og ressurser på faglig og personlig utvikling for våre konsulenter.

Kundetilfredshet er en sentral verdi for oss. Vi vil forstå kundens unike behov og målsettinger slik at vi kan levere skreddersydde løsninger som adresserer disse behovene. Kundeorientering, evnen til å lytte og stille gode spørsmål, og evnen til å etablere langvarige kundeforhold er avgjørende for oss.

En annen viktig verdi er integritet og etisk atferd, da IT-konsulentselskaper håndterer sensitive data og har ansvar for å ivareta klientenes tillit. Gode etiske standarder og transparens i forretningspraksis er nødvendige for å bygge og opprettholde et solid omdømme i bransjen. Til slutt, kontinuerlig læring og innovasjon bør også være en verdi for IT-konsulentselskaper, da teknologibransjen utvikler seg raskt, og de må være i stand til å tilby de nyeste og mest effektive løsningene til sine kunder.

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Løsningsarkitekt

Som Løsningsarkitekt hos Edisys Consulting vil du vil du spille en avgjørende rolle i å transformere virksomheter gjennom digitalisering og optimal informasjonsdeling. Du vil få mulighet til å spille en sentral rolle i samfunnsnyttige prosjekter der man virkelig kan gjøre en forskjell.

Ansvarsområder

  • Samarbeide med klienter for å forstå deres mål og utfordringer knyttet til digitalisering
  • Designe og implementere skalerbare, sikre og robuste løsninger
  • Lede arkitektoniske diskusjoner og oversette forretningskrav til innovativt teknisk design

Se mer informasjon om stillingen og søk her

Informasjonsarkitekt

Som Informasjonsarkitekt hos Edisys Consulting vil du bidra i prosjekter hos våre kunder for å etablere og forvalte informasjon som grunnlag for effektive prosesser, vurderinger og beslutninger.

Du vil inngå i en etablert faggruppe i Edisys, der du kan dele erfaringer og kunnskap med erfarne informasjonsarkitekter. Du vil arbeide i viktige prosjekter for store organisasjoner, der du bidrar til å skape orden og gjøre informasjonen nyttig for systemer og brukere.

Ansvarsområder

  • Samarbeide med klienter for å forstå deres mål og utfordringer knyttet til digitalisering
  • Designe og implementere skalerbare, sikre og robuste løsninger
  • Lede arkitektoniske diskusjoner og oversette forretningskrav til innovativt teknisk design

Se mer informasjon om stillingen og søk her

Prosessen med oss og hva du kan forvente

Første introduksjon
Når du viser en interesse for en av våre åpne stillinger vil rekrutteringsansvarlig ta en telefonsamtale med deg som varer omtrent 20-30 minutter, for å gi en introduksjon om selskapet, stille deg noen spørsmål og svare på de spørsmål som du måtte ha.

Målet med denne samtalen er å skaffe seg et overordnet blikk over din bakgrunn og svare de spørsmål du måtte ha. Du trenger ikke foreta deg noe formelt i forkant, men vi spør deg gjerne om din lokasjon, oppsigelsestid, lønnsforventninger og eventuelle nøkkelferdigheter.

Førstegangsintervju
Det første intervjuet vil vare omtrent 75 minutter og vil være ditt første møte med rekrutterende leder og en av våre konsulenter. Målet med dette intervjuet er er å dykke litt dypere om hvem vi er som selskap og hva vi gjør, og lære meg om deg, dine evner, erfaring og motivasjon.

Case og tester
Etter det første intervjuet vil vi sende over en teknisk case, i tillegg til en arbeidsrelatert personlighetstest. Den tekniske oppgaven er designet for å reflektere noen av de ferdighetene du kan forvente å møte i din fremtidige rolle.

Case- og personlighetsintervju
Standard oppsett av dette intervjuer er delt inn i to deler, of vi setter av 2 timer for dette.

Del 1: Denne delen vil vare omtrent 30-45 minutter og vil være en presentasjon og diskusjon rundt din caseoppgave. Dette er din sjanse til å ta oss gjennom ditt arbeid og logikken bak.

Del 2: Etter vi er ferdig med caseoppgaven vil vi bruke 40-50 minutter til å gå gjennom og snakke rundt dine resultater på personlighetstesten. Helt til slutt vil det være rom for spørsmål fra både intervjuerne og fra deg som kandidat.

Siste steg
Det siste vi gjør før vi sender ut et tilbud er å ta en prat med noen av dine nåværende eller tidligere kollegaer/leder. Det eneste du trenger å gjøre i denne delen av prosessen er å gi oss kontaktinformasjon til dine referanser, og så gjør vi resten.

Tilbud!
Gratulerer! Hvis du kommer til tilbudsstadiet er vi sikker på at du vil være et supert tilskudd til Edisys-teamet og en viktig bidragsyter på våre oppdrag. Når du har mottatt tilbudet vil du få tid på deg til å lese godt gjennom, og stille de spørsmål du måtte ha.

Prosessen med oss og hva du kan forvente

Første introduksjon
Når du viser en interesse for en av våre åpne stillinger vil rekrutteringsansvarlig ta en telefonsamtale med deg som varer omtrent 20-30 minutter, for å gi en introduksjon om selskapet, stille deg noen spørsmål og svare på de spørsmål som du måtte ha.

Målet med denne samtalen er å skaffe seg et overordnet blikk over din bakgrunn og svare de spørsmål du måtte ha. Du trenger ikke foreta deg noe formelt i forkant, men vi spør deg gjerne om din lokasjon, oppsigelsestid, lønnsforventninger og eventuelle nøkkelferdigheter.

Førstegangsintervju
Det første intervjuet vil vare omtrent 75 minutter og vil være ditt første møte med rekrutterende leder og en av våre konsulenter. Målet med dette intervjuet er er å dykke litt dypere om hvem vi er som selskap og hva vi gjør, og lære oss om deg, dine evner, erfaring og motivasjon.

Case og tester
Etter det første intervjuet vil vi sende over en teknisk case, i tillegg til en arbeidsrelatert personlighetstest. Den tekniske oppgaven er designet for å reflektere noen av de ferdighetene du kan forvente å møte i din fremtidige rolle.

Case- og personlighetsintervju
Standard oppsett av dette intervjuer er delt inn i to deler, of vi setter av 2 timer for dette.

Del 1: Denne delen vil vare omtrent 30-45 minutter og vil være en presentasjon og diskusjon rundt din caseoppgave. Dette er din sjanse til å ta oss gjennom ditt arbeid og logikken bak.

Del 2: Etter vi er ferdig med caseoppgaven vil vi bruke 40-50 minutter til å gå gjennom og snakke rundt dine resultater på personlighetstesten. Helt til slutt vil det være rom for spørsmål fra både intervjuerne og fra deg som kandidat.

Siste steg
Det siste vi gjør før vi sender ut et tilbud er å ta en prat med noen av dine nåværende eller tidligere kollegaer/leder. Det eneste du trenger å gjøre i denne delen av prosessen er å gi oss kontaktinformasjon til dine referanser, og så gjør vi resten.

Tilbud!
Gratulerer! Hvis du kommer til tilbudsstadiet er vi sikker på at du vil være et supert tilskudd til Edisys-teamet og en viktig bidragsyter på våre oppdrag. Når du har mottatt tilbudet vil du få tid på deg til å lese godt gjennom, og stille de spørsmål du måtte ha.