SUMMEN ER STØRRE ENN DELENE

Digitalisering handler om å bruke teknologi for å utføre eller støtte arbeidsprosesser mer effektivt. Ny teknologi og nye teknikker skaper lett entusiasme og får stor oppmerksomhet. Hvorfor ikke overlate digitalisering til teknologien?

For å oppnå bedre og mer effektive forretningsprosesser er kunnskapen om interne forhold og omgivelser kritisk. En god forståelse av forretningsmål, prosesskrav, aktører og roller gir grunnlag for å etablere nye og mer effektive prosesser. Teknologiutviklingen sørger for økt prosesseringshastighet.

Vi tror oppriktig på at summen er større enn delene. Bedre prosesser gjennom bruk av etablerte standarder og digitale verktøy styrker konkurransekraft og skaper verdi. For virksomheten og for handelspartnere.

Edisys Consulting er et uavhengig konsulentselskap med spisskompetanse på digitalisering, informasjonsdeling og integrasjon. Vi har arbeidet for å fremme og utvikle standarder siden 1993. Våre eksperter arbeider daglig for at store og små virksomheter skal oppnå gevinster gjennom samhandel i sine verdikjeder.

Ønsker du nye utfordringer? Send oss en melding, så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss
Kontakt oss