Gjort: Informasjonsarkitektur i Statens Vegvesen

Statens Vegvesen, divisjon trafikant og kjøretøy (TK) ønsket kontroll og oversikt over egne data. Divisjonen har en lang rekke IT-systemer hvor det lagres og utveksles data, det deles mye data med interne og eksterne, og det er behov for å dele mer. For å tilrettelegge for sammenstilling av datasett og mer deling av data, hadde TK behov for en kartlegging av alle dataene, gjennomgang av begrepsbruk/-definisjoner og om alle data var verdivurdert. Formålet med oppdraget var å sikre at Statens vegvesen TK-divisjonen har orden i eget hus når det gjelder dataene de eier, slik at de hadde oversikt over hva som de kunne dele og hvilke datasett som kan sammenstilles. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av data og datadrevne beslutninger i Statens vegvesen. Bistanden utføres iht. rammeverk, krav og føringer om informasjonsforvaltning fra Digitaliseringsdirektoratet.
Informasjonsarkitekt
Bistanden går ut på å kartlegge divisjonens strukturerte data gjennom oversikt over datasett, begreper og begrepsdefinisjoner. Utforming og beskrivelse av aktuelle begrep for divisjonen. I tillegg vil det gjennomføres en kartlegging og kvalitetssikring av eksisterende verdivurderinger.  Oppgaver og ansvar: – Innhentet oversikt over data som oppstår og forvaltes i divisjonens ulike IT-systemer- Etablerte oversikt og forankret begreper og utformet gode begrepsdefinisjoner- Rådgivning på håndtering av avvikende begrepsdefinisjoner- Avklarte og forankret eierskap til begrepene i fagmiljøene- Registrerte godkjente begreper med tilhørende definisjoner internt, samt i ekstern begrepskatalog- Bidro til å etablere gode prosesser og maler for informasjonsforvaltning i TK-divisjonen- Etablerte rutiner for begrepsforvaltning- Harmoniserte forvaltningsrutiner mot internt kvalitetssystem- Kravstillte intern begrepskatalog- Innhentet oversikt over hvilke verdivurderinger som var gjort og avdekket mangler- Utarbeidet logisk informasjonsmodell Oppgavene har blitt løst i tett samarbeid med ulike fagmiljøer og de enkelte system-/dataeiere.

Gjort: Informasjonsarkitektur i Statens Vegvesen

Statens Vegvesen, divisjon trafikant og kjøretøy (TK) ønsket kontroll og oversikt over egne data. Divisjonen har en lang rekke IT-systemer hvor det lagres og utveksles data, det deles mye data med interne og eksterne, og det er behov for å dele mer. For å tilrettelegge for sammenstilling av datasett og mer deling av data, hadde TK behov for en kartlegging av alle dataene, gjennomgang av begrepsbruk/-definisjoner og om alle data var verdivurdert. Formålet med oppdraget var å sikre at Statens vegvesen TK-divisjonen har orden i eget hus når det gjelder dataene de eier, slik at de hadde oversikt over hva som de kunne dele og hvilke datasett som kan sammenstilles. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av data og datadrevne beslutninger i Statens vegvesen. Bistanden utføres iht. rammeverk, krav og føringer om informasjonsforvaltning fra Digitaliseringsdirektoratet.
Informasjonsarkitekt
Bistanden går ut på å kartlegge divisjonens strukturerte data gjennom oversikt over datasett, begreper og begrepsdefinisjoner. Utforming og beskrivelse av aktuelle begrep for divisjonen. I tillegg vil det gjennomføres en kartlegging og kvalitetssikring av eksisterende verdivurderinger.  Oppgaver og ansvar: – Innhentet oversikt over data som oppstår og forvaltes i divisjonens ulike IT-systemer- Etablerte oversikt og forankret begreper og utformet gode begrepsdefinisjoner- Rådgivning på håndtering av avvikende begrepsdefinisjoner- Avklarte og forankret eierskap til begrepene i fagmiljøene- Registrerte godkjente begreper med tilhørende definisjoner internt, samt i ekstern begrepskatalog- Bidro til å etablere gode prosesser og maler for informasjonsforvaltning i TK-divisjonen- Etablerte rutiner for begrepsforvaltning- Harmoniserte forvaltningsrutiner mot internt kvalitetssystem- Kravstillte intern begrepskatalog- Innhentet oversikt over hvilke verdivurderinger som var gjort og avdekket mangler- Utarbeidet logisk informasjonsmodell Oppgavene har blitt løst i tett samarbeid med ulike fagmiljøer og de enkelte system-/dataeiere.