Gjort: Hydro Energi

Hydro Energis digitaliseringsprogram består av en rekke mindre initiativer som i sum skal klargjøre organisasjonen for en digital fremtid. Hvert enkelt prosjekt i porteføljen leverte verdi til sin produkteier samtidig som de i fellesskap bygget en plattform for digital samhandling på tvers av avdelinger og siloer.
Programmet bygget en dataorientert Azure-plattform for Hydro energi. Løsningen hentet data fra både legacy-systemer og nye systemer og gjorde dem tilgjengelige for avdelinger og systemer, både nye og gamle. Plattformen la til rette for maskinlæring og AI-løsninger ved hjelp av blant annet metadata management.
Edisys fylte flere funksjonelle roller i perioden 2019 – 2020;
 • Porteføljeansvarlig

  Porteføljeansvarlig har en viktig del av ansvaret å sikre at hvert prosjekt i tillegg til å levere verdi til sin produkteier også bidrar til å bygge en felles plattform for digital samhandling. Andre oppgaver er ressursforvaltning, planlegging, oppfølging og rapportering. Koordinator mellom forskjellige prosjekter for å sikre samsvar i teknologi- og arkitekturvalg.

 • Smidig coach

  Agile coach var ansvarlig for etablering av en tydelig og kompetent produkteier-rolle i Hydro Energis organisasjon. Oppgavene omfattet planlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæring av Hydro Energis linjepersonell i metoder og roller for produktledelse, DevOps, Scrum, og User Stories. Arbeidet tett med ledere i Hydro Energi for å synliggjøre forretningsmessige gevinster og forankre bruk av smidige metoder i organisasjonen.

 • Scrum Master
  Scrum master ledet flere små og mellomstore prosjekter, og var ansvarlig for smidig metodikk i prosjektgjennomføringen. Typiske prosjekter ble løst av team på mellom 2-10 tekniske ressurser, og var organisert etter smidige prinsipper. Ledet typisk 2 prosjekter i parallell, typisk levetid for et prosjekt var 3-6 måneder.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Stein Juell Skogseth
Smidig coach, Daglig leder

Gjort: Hydro Energi

Hydro Energis digitaliseringsprogram består av en rekke mindre initiativer som i sum skal klargjøre organisasjonen for en digital fremtid. Hvert enkelt prosjekt i porteføljen leverte verdi til sin produkteier samtidig som de i fellesskap bygget en plattform for digital samhandling på tvers av avdelinger og siloer.
Programmet bygget en dataorientert Azure-plattform for Hydro energi. Løsningen hentet data fra både legacy-systemer og nye systemer og gjorde dem tilgjengelige for avdelinger og systemer, både nye og gamle. Plattformen la til rette for maskinlæring og AI-løsninger ved hjelp av blant annet metadata management.
Edisys fylte flere funksjonelle roller i perioden 2019 – 2020;
 • Porteføljeansvarlig

  Porteføljeansvarlig har en viktig del av ansvaret å sikre at hvert prosjekt i tillegg til å levere verdi til sin produkteier også bidrar til å bygge en felles plattform for digital samhandling. Andre oppgaver er ressursforvaltning, planlegging, oppfølging og rapportering. Koordinator mellom forskjellige prosjekter for å sikre samsvar i teknologi- og arkitekturvalg.

 • Smidig coach

  Agile coach var ansvarlig for etablering av en tydelig og kompetent produkteier-rolle i Hydro Energis organisasjon. Oppgavene omfattet planlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæring av Hydro Energis linjepersonell i metoder og roller for produktledelse, DevOps, Scrum, og User Stories. Arbeidet tett med ledere i Hydro Energi for å synliggjøre forretningsmessige gevinster og forankre bruk av smidige metoder i organisasjonen.

 • Scrum Master
  Scrum master ledet flere små og mellomstore prosjekter, og var ansvarlig for smidig metodikk i prosjektgjennomføringen. Typiske prosjekter ble løst av team på mellom 2-10 tekniske ressurser, og var organisert etter smidige prinsipper. Ledet typisk 2 prosjekter i parallell, typisk levetid for et prosjekt var 3-6 måneder.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Stein Juell Skogseth
Smidig coach, Daglig leder