Stein Juell Skogseth
Stein Juell SkogsethSmidig coach, Daglig leder

Stein Juell Skogseth er en dyktig smidig coach og prosjektleder, kjent for sin omfattende ledererfaring fra store, komplekse organisasjoner og prosjekter. Med en bakgrunn som utvikler og systemarkitekt har Stein overgangen til ledelse markert seg sterkt gjennom sin tid som seksjonsleder i Telenor, hvor han var ansvarlig for betydelige integrasjons- og mellomvareplattformer.

Som en smidig coach er Stein dyktig i å innføre smidige arbeidsmetoder og har hjulpet mange team og ledere med å forankre endringer som fremmer effektivitet og tilpasningsdyktighet i prosjekter. Hans erfaring strekker seg over å etablere prosesser og rutiner som sikrer at produktledere og utviklingsteam ikke bare implementerer Scrum, men også forstår dets verdi og relevans for forretningsmålene.

Stein har videre en rekke sertifiseringer som PRINCE2 og Certified Scrum Master, og hans ferdigheter spenner fra å lede endringsstyring til strategisk planlegging og implementering av komplekse IT-løsninger. Hans evne til å lede kunnskapsarbeidere, kombinert med sterke kommunikasjonsferdigheter og en strukturert tilnærming, gjør ham til en sentral ressurs i å drive frem både smidige og tradisjonelle prosjektmodeller.

Gjennom sin karriere har Stein vist en unik evne til å integrere teknisk ekspertise med forretningsforståelse og strategisk tenkning, noe som gjør ham ideell for roller som krever brobygging mellom IT og forretningsenheter, og bidrar til optimalisering og effektivisering av organisatoriske prosesser.

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?