Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa

Elektronisk handelsformat. De fleste som smaker på ordet vil nok si at det er en smule tørt. Men hvis vi heller sier forkortelsen, EHF, så er det en del rørleggere, tømrerbedrifter og frilansfotografer som vil nikke anerkjennende og koble det til elektronisk fakturahåndtering. For ja, EHF-faktura er uløselig bundet til elektronisk handelsformat, og er det noe som har forenklet hverdagen til norske bedrifter de siste årene, så er det nettopp EHF-fakturaer.

Det smarte med EHF-faktura er at den kan sendes digitalt direkte fra utsteders økonomisystem til mottakers økonomisystem. Det sikrer rask og effektiv fakturering. Man unngår at papirfakturaen blir borte i posten eller havner i feil papirbunke på økonomikontoret, og man slipper PDF-fakturaer som forsvinner blant andre eposter.

Det gjør at tømrerfirmaet kan bruke mer tid på å bygge hus og mindre på fakturahåndtering. Det gjør at rørleggeren kan få fakturaen avgårde ti minutter etter oppdraget er utført, og det gjør at frilansfotografen får pengene sine når han skal. Det er naturligvis populært.

Staten som bjellesau

Norsk offentlig sektor kjøper varer og tjenester for svært store summer. EHF er resultatet av Digitaliseringsdirektoratets arbeid med å digitalisere funksjonene for innkjøp og anskaffelser. Og igjen, dette er ikke så tørt som det kanskje høres ut som. For det interessante med den raske utbredelsen av EHF-faktura, er at det var staten som var først ute. Alle statlige organisasjoner krever EHF-faktura fra sine leverandører. Papirfaktura aksepteres ikke. Kommunene er også pålagt å kunne ta imot EHF-faktura. Dermed måtte private virksomheter tilpasse seg, og formatet fikk støtte i de fleste økonomi- og ERP-systemer. Ganske raskt begynte private virksomheter å bruke EHF-faktura seg i mellom også. Det spredte seg som ild i tørt gress.

Standarder som suksesskriterie

Da Digitaliseringsdirektoratet gikk i gang med dette, valgte de som strategi å aktivt bidra til europeisk standardisering på området. Derfor engasjerte de seg sterkt i EU-programmet PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online, et prosjekt som hadde samme ambisjoner for Europa som DIFI hadde for Norge. Og nettopp standardisering er det lille IT-konsulentselskapet Edisys Consulting eksperter på.

Digitaliseringsdirektoratet valgte Edisys for å bidra til at dette kunne skje. EHF er derfor resultatet av ti års arbeid fra folkene hos Edisys.

Norge er sett på som et foregangsland på dette området i Europa, og mye takket være Edisys og Digitaliseringsdirektoratets engasjement i PEPPOL, er de norske leverandører og systemer i stand til å handle effektivt med virksomheter i Europa. Det forklarer hvorfor forkortelsene EHF og PEPPOL opptrer sammen i del sammenhenger.

En styringsstruktur for fremtiden

Peppol-nettverket består nå av et stort antall lokale myndigheter i og utenfor Europa, og flere enn 300 kommersielle operatører som hver dag sørger for at sluttbrukerne kan utveksle informasjon mellom IT-systemer uten å oppleve friksjon eller unødvendige hindringer. Og med Peppol-nettverkets kraftige vekst har det oppstått nye behov.

De kommersielle operatørene er opptatt av å kunne være innovative og forfølge forretningsmål også utenfor de definerte Peppol-rollene, for eksempel innenfor andre domener. Ettersom nettverket vokser også utenfor Europa oppstår det nye krav fra lokale myndigheter, for å sikre oppfyllelse av lokale prosesser og lovkrav. Sluttbrukerne på sin side ønsker ekte interoperabilitet mellom prosesser, domener, systemer og geografiske områder, og de ønsker ekte konkurranse og portabilitet mellom de ulike tjenestetilbyderne. Felles for alle er at de ønsker forutsigbarhet.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Jostein Frømyr
Senior rådgiver

Siw Midtgård Meckelborg
Senior rådgiver

Are Berg
Senior rådgiver

Bent Atle Bjørtomt
Senior rådgiver

Stein Juell Skogseth
Smidig coach, Daglig leder

Rolf Lysfjord
Senior rådgiver, Salgs- og markedssjef 

Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa

Elektronisk handelsformat. De fleste som smaker på ordet vil nok si at det er en smule tørt. Men hvis vi heller sier forkortelsen, EHF, så er det en del rørleggere, tømrerbedrifter og frilansfotografer som vil nikke anerkjennende og koble det til elektronisk fakturahåndtering. For ja, EHF-faktura er uløselig bundet til elektronisk handelsformat, og er det noe som har forenklet hverdagen til norske bedrifter de siste årene, så er det nettopp EHF-fakturaer.

Det smarte med EHF-faktura er at den kan sendes digitalt direkte fra utsteders økonomisystem til mottakers økonomisystem. Det sikrer rask og effektiv fakturering. Man unngår at papirfakturaen blir borte i posten eller havner i feil papirbunke på økonomikontoret, og man slipper PDF-fakturaer som forsvinner blant andre eposter.

Det gjør at tømrerfirmaet kan bruke mer tid på å bygge hus og mindre på fakturahåndtering. Det gjør at rørleggeren kan få fakturaen avgårde ti minutter etter oppdraget er utført, og det gjør at frilansfotografen får pengene sine når han skal. Det er naturligvis populært.

Staten som bjellesau

Norsk offentlig sektor kjøper varer og tjenester for svært store summer. EHF er resultatet av Digitaliseringsdirektoratets arbeid med å digitalisere funksjonene for innkjøp og anskaffelser. Og igjen, dette er ikke så tørt som det kanskje høres ut som. For det interessante med den raske utbredelsen av EHF-faktura, er at det var staten som var først ute. Alle statlige organisasjoner krever EHF-faktura fra sine leverandører. Papirfaktura aksepteres ikke. Kommunene er også pålagt å kunne ta imot EHF-faktura. Dermed måtte private virksomheter tilpasse seg, og formatet fikk støtte i de fleste økonomi- og ERP-systemer. Ganske raskt begynte private virksomheter å bruke EHF-faktura seg i mellom også. Det spredte seg som ild i tørt gress.

Standarder som suksesskriterie

Da Digitaliseringsdirektoratet gikk i gang med dette, valgte de som strategi å aktivt bidra til europeisk standardisering på området. Derfor engasjerte de seg sterkt i EU-programmet PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online, et prosjekt som hadde samme ambisjoner for Europa som DIFI hadde for Norge. Og nettopp standardisering er det lille IT-konsulentselskapet Edisys Consulting eksperter på.

Digitaliseringsdirektoratet valgte Edisys for å bidra til at dette kunne skje. EHF er derfor resultatet av ti års arbeid fra folkene hos Edisys.

Norge er sett på som et foregangsland på dette området i Europa, og mye takket være Edisys og Digitaliseringsdirektoratets engasjement i PEPPOL, er de norske leverandører og systemer i stand til å handle effektivt med virksomheter i Europa. Det forklarer hvorfor forkortelsene EHF og PEPPOL opptrer sammen i del sammenhenger.

En styringsstruktur for fremtiden

Peppol-nettverket består nå av et stort antall lokale myndigheter i og utenfor Europa, og flere enn 300 kommersielle operatører som hver dag sørger for at sluttbrukerne kan utveksle informasjon mellom IT-systemer uten å oppleve friksjon eller unødvendige hindringer. Og med Peppol-nettverkets kraftige vekst har det oppstått nye behov.

De kommersielle operatørene er opptatt av å kunne være innovative og forfølge forretningsmål også utenfor de definerte Peppol-rollene, for eksempel innenfor andre domener. Ettersom nettverket vokser også utenfor Europa oppstår det nye krav fra lokale myndigheter, for å sikre oppfyllelse av lokale prosesser og lovkrav. Sluttbrukerne på sin side ønsker ekte interoperabilitet mellom prosesser, domener, systemer og geografiske områder, og de ønsker ekte konkurranse og portabilitet mellom de ulike tjenestetilbyderne. Felles for alle er at de ønsker forutsigbarhet.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Jostein Frømyr
Senior rådgiver

Siw Midtgård Meckelborg
Senior rådgiver

Are Berg
Senior rådgiver

Bent Atle Bjørtomt
Senior rådgiver

Stein Juell Skogseth
Smidig coach, Daglig leder

Rolf Lysfjord
Senior rådgiver, Salgs- og markedssjef