Jostein Frømyr
Jostein FrømyrSenior rådgiver

Jostein Frømyr er anerkjent for sin omfattende erfaring og lederskap innen standardisering av datadeling og e-business, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hans arbeid har vært avgjørende i å forme standarder som sikrer effektiv datadeling innenfor økosystemer, noe som gjør ham til en uvurderlig ressurs i prosjekter som krever dyptgående kunnskap om interoperabilitet og e-business løsninger.

Med en karriere som inkluderer ledende roller i betydelige standardiseringsinitiativer som CEN og UN/CEFACT, har Jostein vist en unik evne til å lede utviklingen av teknologiske standarder som fremmer global handelsfasilitering og elektronisk forretningsdrift. Han har vært instrumental i implementeringen av avanserte tekniske løsninger som ebXML, og har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av det europeiske faktureringssystemet gjennom sin ledelse i CEN/TC 434.

Josteins tekniske innsikt og strategiske forståelse gjør ham til en fremragende strategisk rådgiver for Edisys’ klienter, hvor han bistår med å integrere disse standardene i komplekse informasjonssystemer som støtter sømløs informasjonsutveksling og forbedrer forretningsoperasjoner på tvers av bransjer og landegrenser.

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?