Siw Midtgård Meckelborg
Siw Midtgård MeckelborgSenior Rådgiver, Fagsjef

Siw Midtgård Meckelborg har mer enn 15 års omfattende erfaring i IT-bransjen, hovedsakelig som informasjons- og funksjonell arkitekt. Hennes engasjement hos Skatteetaten har inkludert å etablere og forankre kritiske sikkerhetsløsninger, noe som viser hennes dyktighet i å håndtere komplekse tekniske krav og sikkerhetsutfordringer i offentlige infrastrukturer.

Gjennom tidligere engasjementer for Digitaliseringsdirektoratet har Siw spilt en avgjørende rolle i utviklingen av standardiserte løsninger for informasjonsutveksling og datadeling, spesielt innenfor offentlige anskaffelser. Hennes arbeid har ikke bare inkludert teknisk arkitektur og dokumentasjon, men også koordinering av nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper for å kvalitetssikre og utvikle elektroniske dokumenter tilpasset brukernes behov.

Med sin ekspertise i TOGAF, Archimate, og LEAN IT, sammen med hennes erfaring med prosess- og informasjonsmodellering, er Siw utrustet til å lede komplekse prosjekter fra konseptualisering til ferdigstillelse. Hennes ferdigheter i prosjektledelse, teknisk redigering og planlegging av workshops gir henne en unik kapasitet til å effektivt forbedre forretningsprosesser gjennom strategisk datadeling og optimalisering av informasjonsflyt. Siws bidrag til digitalisering og effektivisering av offentlig sektor understreker hennes betydning som en verdifull ressurs for enhver organisasjon som fokuserer på teknologisk innovasjon og sikker informasjonshåndtering.

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?