Bent Atle Bjørtomt
Bent Atle BjørtomtSenior rådgiver

Bent Atle Bjørtomt er en seniorrådgiver ved Edisys Consulting AS, med omfattende erfaring fra ulike roller i IT-prosjekter som spenner fra prosjektleder til løsningsarkitekt. Han er særlig dyktig i arbeidet med GDPR Dataportabilitet, hvor han har bidratt til etablering av informasjons- og løsningsarkitektur, samt spesifikasjoner for interoperable dataformater mellom finans- og forsikringsinstitusjoner.

Bent Atle er kjent for sin evne til å utarbeide og implementere komplekse tekniske løsninger som støtter datadeling og samarbeid på tvers av organisasjoner. Han har ledet flere store prosjekter hvor han har utviklet sikre og effektive systemer for datasamhandling, noe som understreker hans ferdigheter i å håndtere interoperabilitet og datasekuritet i samsvar med strenge regulatoriske krav.

Hans rolle som produkteier og løsningsarkitekt i prosjekter som involverer automatisert testing og teknisk dokumentasjon demonstrerer hans tekniske innsikt og problemløsningsevner. Bent Atle’s dybde av teknisk kunnskap og hans lederskap i krevende prosjektmiljøer gjør ham til en verdifull ressurs for enhver klient som søker å forbedre sin bruk av teknologi for å oppnå bedre samarbeid og effektiv datadeling.

Prosjekter og artikler

 

Vil du bli en del av vårt dyktige team?