Gjort: Harmonisering i kraftmarkedet

Edisys har i flere år levert bistand til initiativer for standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft

Våre konsulenter har levert bistand til Statnetts arbeid med standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft. Våre konsulenter har bidratt i flere standardiseringsinitiativer, blant annet:
 • Bistand til informasjonsarkitektur i FIFTY-programmet
 • Løpende teknisk og funksjonell bistand innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed.
 • Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX®
 • Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som NMEG, AIB, NEE, NEG og ebIX®
 • Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM), Norsk Ediel-standard, implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group) og Standarder fra ebIX®
 • Deltagelse i testdesign og test av AIB sin DataHub og Statnett sitt ELSERT system

Gjort: Harmonisering i kraftmarkedet

Edisys har i flere år levert bistand til initiativer for standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft

Våre konsulenter har levert bistand til Statnetts arbeid med standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft. Våre konsulenter har bidratt i flere standardiseringsinitiativer, blant annet:
 • Bistand til informasjonsarkitektur i FIFTY-programmet
 • Løpende teknisk og funksjonell bistand innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed.
 • Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX®
 • Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som NMEG, AIB, NEE, NEG og ebIX®
 • Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM), Norsk Ediel-standard, implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group) og Standarder fra ebIX®
 • Deltagelse i testdesign og test av AIB sin DataHub og Statnett sitt ELSERT system
Gå til toppen