Gjort: digitalisering av veifraktdokumenter – eCMR

Bakgrunn
eCMR-prosjektet ble gjennomført av Sjømat Norge fra mars til desember 2023 som et forskningsprosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Prosjektet hadde som mål å verifisere om CMR (veigodsdokumenter) kunne digitaliseres ved hjelp av Peppol.

Selskaper som eksporterer mat fra Norge er pålagt å bruke CMR som dokumentasjon for tollmyndighetene, og for øyeblikket blir dokumentet utvekslet på papir mellom eksportøren og transportøren. De papirbaserte og manuelle prosessene for CMR introduserer feil, påfører kostnader og hindrer digitalisering og effektivt samarbeid for alle involverte aktører i det digitale økosystemet.

Aktiviteter
Ved å velge Peppol som standard, skulle eCMR-prosjektet benytte både Peppol-nettverket og Peppol-profilen som var best egnet for å bære CMR-informasjon. Det valgte alternativet var Peppol Waybill, som var i sluttfasen av utviklingen av Peppol Logistics. Dette ville dermed være den aller første testen av kvaliteten på de nye logistikkprofilene.

De deltakende selskapene i pilotprosjektet var de norske sjømateksportørene Coast Seafood og CERMAQ, sammen med den Litauiske transportøren Girteka. Systemleverandøren maritech deltok også i prosjektet.

Som en del av prosjektet kartla vi innholdet i CMR til Peppol Waybill-formatet, og selskapene genererte testfiler (eCMRer) basert på spesifikasjonene. eCMR-filene ble overført fra avsender til mottaker gjennom Peppol-nettverket via aksesspunkter i begge ender. Før vi begynte å sende filer, måtte Girteka også registrere sin kapasitet som mottaker av Peppol Waybill i Peppol SMP (Service Metadata Publisher).

Resultater
Hovedmålet med prosjektet var å demonstrere at CMR (veifraktdokumenter) kunne digitaliseres ved hjelp av Peppol.
Gjennom pilottestene bekreftet vi at all relevant informasjon fra papir-CMR kunne kartlegges til Peppol Waybill for å produsere en eCMR.

I tillegg overførte vi eCMR-filer fra sjømateksportørene/avsenderne til transportøren via Peppol-nettverket ved bruk av standard transportmekanismer. Denne første testen av Peppol Logistics-profiler viste seg å være vellykket.

«Vi ser at vi må fortsette å jobbe med våre transportører og vår programvareleverandør for å støtte både elektronisk booking og eCMR. Vi har stor tro på at innsatsen investert i dette prosjektet vil vise seg verdifull i fremtiden. Likevel har vi observert at transportører for øyeblikket mangler den digitale modenheten som kreves for adopsjon.» Cermaq – en av pilotbedriftene

For å få maksimal nytte av eCMR må transportøren integrere transaksjonen i sine interne systemer og gi tilgang til informasjonen for sjåføren. Dette vil fullføre verdiflyten for eCMR og også gjøre det mulig for sjåføren å gjøre endringer i eCMR og sende den tilbake til eksportøren/avsenderen.

Andre funn fra prosjektet

  • Tolletaten mener at eCMR bør bidra til mer effektiv import og tollklarering gjennom integrasjon med Digitoll og neste generasjon av Tvinn.
  • Statens Vegvesen mener at eCMR bør kunne brukes ved inspeksjon av kjøretøy, men at regelverket innen EU ikke er helt på plass ennå (eFTI-portaler).
  • Fiskeridirektoratet mener at eCMR kan bidra til å dokumentere graden av en bærekraftig sjømatnæring.

Disse folka har jobbet med prosjektet:

Are Berg
Teknisk redaktør
Prosjektleder

Gjort: digitalisering av veifraktdokumenter – eCMR

Bakgrunn
eCMR-prosjektet ble gjennomført av Sjømat Norge fra mars til desember 2023 som et forskningsprosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Prosjektet hadde som mål å verifisere om CMR (veigodsdokumenter) kunne digitaliseres ved hjelp av Peppol.

Selskaper som eksporterer mat fra Norge er pålagt å bruke CMR som dokumentasjon for tollmyndighetene, og for øyeblikket blir dokumentet utvekslet på papir mellom eksportøren og transportøren. De papirbaserte og manuelle prosessene for CMR introduserer feil, påfører kostnader og hindrer digitalisering og effektivt samarbeid for alle involverte aktører i det digitale økosystemet.

Aktiviteter
Ved å velge Peppol som standard, skulle eCMR-prosjektet benytte både Peppol-nettverket og Peppol-profilen som var best egnet for å bære CMR-informasjon. Det valgte alternativet var Peppol Waybill, som var i sluttfasen av utviklingen av Peppol Logistics. Dette ville dermed være den aller første testen av kvaliteten på de nye logistikkprofilene.

De deltakende selskapene i pilotprosjektet var de norske sjømateksportørene Coast Seafood og CERMAQ, sammen med den Litauiske transportøren Girteka. Systemleverandøren maritech deltok også i prosjektet.

Som en del av prosjektet kartla vi innholdet i CMR til Peppol Waybill-formatet, og selskapene genererte testfiler (eCMRer) basert på spesifikasjonene. eCMR-filene ble overført fra avsender til mottaker gjennom Peppol-nettverket via aksesspunkter i begge ender. Før vi begynte å sende filer, måtte Girteka også registrere sin kapasitet som mottaker av Peppol Waybill i Peppol SMP (Service Metadata Publisher).

Resultater
Hovedmålet med prosjektet var å demonstrere at CMR (veifraktdokumenter) kunne digitaliseres ved hjelp av Peppol.
Gjennom pilottestene bekreftet vi at all relevant informasjon fra papir-CMR kunne kartlegges til Peppol Waybill for å produsere en eCMR.

I tillegg overførte vi eCMR-filer fra sjømateksportørene/avsenderne til transportøren via Peppol-nettverket ved bruk av standard transportmekanismer. Denne første testen av Peppol Logistics-profiler viste seg å være vellykket.

«Vi ser at vi må fortsette å jobbe med våre transportører og vår programvareleverandør for å støtte både elektronisk booking og eCMR. Vi har stor tro på at innsatsen investert i dette prosjektet vil vise seg verdifull i fremtiden. Likevel har vi observert at transportører for øyeblikket mangler den digitale modenheten som kreves for adopsjon.» Cermaq – en av pilotbedriftene

For å få maksimal nytte av eCMR må transportøren integrere transaksjonen i sine interne systemer og gi tilgang til informasjonen for sjåføren. Dette vil fullføre verdiflyten for eCMR og også gjøre det mulig for sjåføren å gjøre endringer i eCMR og sende den tilbake til eksportøren/avsenderen.

Andre funn fra prosjektet

  • Tolletaten mener at eCMR bør bidra til mer effektiv import og tollklarering gjennom integrasjon med Digitoll og neste generasjon av Tvinn.
  • Statens Vegvesen mener at eCMR bør kunne brukes ved inspeksjon av kjøretøy, men at regelverket innen EU ikke er helt på plass ennå (eFTI-portaler).
  • Fiskeridirektoratet mener at eCMR kan bidra til å dokumentere graden av en bærekraftig sjømatnæring.

Disse folka har jobbet med prosjektet:

Are Berg
Teknisk redaktør
Prosjektleder