Gjort: Informasjonsarkitektur i NRK

Konsolidering og utforming av en omforent informasjonsmodell for produksjons- og ressursplanlegging, inkludert berøringspunkter mot randsystemer
NRK anskaffer og implementerer et felles produksjons- og ressursplanleggingssystem for alle programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserier. Anskaffelsen er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet.Systemet vil erstatte flere eksisterende systemer med til dels ulike datamodeller, og skal bidra til mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet integreres både mot økonomi-, HR- og publiseringssystemer.
Informasjonsarkitekt
Som Informasjonsarkitekt kartla og etablerte Yngve en informasjonsmodell som viste nåsituasjonen. I tillegg ble det dokumentert hvilke applikasjoner som er involvert/berørt av anskaffelsen og hvilken informasjon som flyter mellom de berørte applikasjonene, og informasjonsobjektene ble tatt inn i as-is informasjonsmodellen.Videre ble det etablert et første målbilde av en helhetlig informasjonsmodell for NRK, samt at det ble definert overordnede prosesser og arkitekturprinsipper for virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur. Det ble også beskrevet en metode for informasjonsmodellering, samt prosjektmodell, prosjektstyringsmodell og sjekklister. Sammen dannet dette grunnlaget for en helhetlig informasjonsmodell for NRK samt rammeverk/prosedyrer for fremtidig helhetlig systemutvikling/forvaltning i NRK. Sammen med et High Level Design dokument dekket dette også virksomhetsarkitektur med underliggende arkitekturdomener (informasjon, integrasjon, sikkerhet, applikasjon og teknologi) sitt behov i implementeringen av det nye felles produksjons- og ressursplanleggingssystemet.Arbeidet var tett knyttet til virksomhetsarkitektur, og det var virksomhetsarkitekten som var mottaker og videre forvalter av leveransen fra prosjektet. Basis for arbeidet var rammeverk/metodikk som TOGAF, Mike2.0, Domain Driven Design og Gartners Best Practice og notasjonsformene ArchiMate, UML og BPMN.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt

Gjort: Informasjonsarkitektur i NRK

Konsolidering og utforming av en omforent informasjonsmodell for produksjons- og ressursplanlegging, inkludert berøringspunkter mot randsystemer
NRK anskaffer og implementerer et felles produksjons- og ressursplanleggingssystem for alle programproduserende enheter, fra løpende nyhetsformidling til store dramaserier. Anskaffelsen er knyttet opp mot NRKs strategiske målsetninger om effektivisering og redusert kompleksitet.Systemet vil erstatte flere eksisterende systemer med til dels ulike datamodeller, og skal bidra til mer enhetlige og effektive prosesser innen planleggings- og produksjonsmiljøet. Systemet integreres både mot økonomi-, HR- og publiseringssystemer.
Informasjonsarkitekt
Som Informasjonsarkitekt kartla og etablerte Yngve en informasjonsmodell som viste nåsituasjonen. I tillegg ble det dokumentert hvilke applikasjoner som er involvert/berørt av anskaffelsen og hvilken informasjon som flyter mellom de berørte applikasjonene, og informasjonsobjektene ble tatt inn i as-is informasjonsmodellen.Videre ble det etablert et første målbilde av en helhetlig informasjonsmodell for NRK, samt at det ble definert overordnede prosesser og arkitekturprinsipper for virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur. Det ble også beskrevet en metode for informasjonsmodellering, samt prosjektmodell, prosjektstyringsmodell og sjekklister. Sammen dannet dette grunnlaget for en helhetlig informasjonsmodell for NRK samt rammeverk/prosedyrer for fremtidig helhetlig systemutvikling/forvaltning i NRK. Sammen med et High Level Design dokument dekket dette også virksomhetsarkitektur med underliggende arkitekturdomener (informasjon, integrasjon, sikkerhet, applikasjon og teknologi) sitt behov i implementeringen av det nye felles produksjons- og ressursplanleggingssystemet.Arbeidet var tett knyttet til virksomhetsarkitektur, og det var virksomhetsarkitekten som var mottaker og videre forvalter av leveransen fra prosjektet. Basis for arbeidet var rammeverk/metodikk som TOGAF, Mike2.0, Domain Driven Design og Gartners Best Practice og notasjonsformene ArchiMate, UML og BPMN.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt