Gjort: Informasjonsarkitektur i Helse Sør-Øst

Planlegging og kartlegging som grunnlag for hvordan Helse Sør-Øst skal motta og gjøre oppslag på folkeregisteropplysninger mot nytt Modernisert Folkeregister. Utarbeidelse av målbilde og målarkitektur for fremtidig løsning, samt løsningsarkitektur som skal danne basis for utvikling av tjenester for oppdatering av og oppslag på folkeregisterinformasjon inngår i dette arbeidet. Innebærer også dialog med leverandører vedrørende endringsbehov i forhold til å være rigget til å ta i mot den nye informasjonsstrukturen og de nye informasjonsfeltene fra folkeregisteret når de kommer, samt legge til rette for bruk av felles nasjonalt hjelpenummer.
Kravforvalter
Fra medio november 2020 til mars 2021 var han ansvarlig for utforming av krav, sørge for at kravene blir prioritert og bestilt hos leverandør. Arbeidet innebærer også å delta i interne, regionale og nasjonale avklaringer, samt leverandøroppfølging.
Informasjonsarkitekt
Bistår med informasjonsmodellering av prosjektets helhetlige informasjonsarkitektur og dokumentering av en informasjonsmodell på tvers av fagapplikasjoner, utarbeider oversikt over informasjonsobjekter og deres sammenhenger i en eller flere informasjonsmodeller, og dokumenterer behov for endringer av eksisterende arkitektur for å møte prosjektets målbilder, herunder behov for endringer i PAS/EPJ og andre fagapplikasjoner for å kunne ta i bruk automatisert innlesing av folkeregisteropplysninger. Arbeidet innebærer utarbeidelse av målbilde og målarkitektur for fremtidig løsning, samt løsningsarkitektur som skal danne basis den nye løsningen. Arbeidet innebærer også behovet for inngående kunnskap om informasjonsmodellene til både Modernisert Folkeregister og NHN Persontjenesten, sett i forhold til Helse Sør-Øst sitt behov for personinformasjon generelt. På eget initiativ er det utarbeidet mapping mellom Modernisert Folkeregister og NHN Persontjenesten, samt hvordan dette mappes til Helse Sør-Øst sin regionale informasjonsmodell. Dette danner grunnlaget for Test og Utvikling. Bistår også Test og Utvikling med kompetanse i forhold til informasjonsinnholdet i Modernisert Folkeregister, NHN Persontjenesten og Helse Sør-Øst sin regionale informasjonsmodell.
Deltar på vegne av Helse Sør-Øst også aktivt i regional koordinering mellom de fire helseregionene, samt nasjonalt i forhold til Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.Arbeidet gjøres basert på TOGAF, Gartners EIM, Sparx Enterprise Architect, Archimate og UML.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt

Gjort: Informasjonsarkitektur i Helse Sør-Øst

Planlegging og kartlegging som grunnlag for hvordan Helse Sør-Øst skal motta og gjøre oppslag på folkeregisteropplysninger mot nytt Modernisert Folkeregister. Utarbeidelse av målbilde og målarkitektur for fremtidig løsning, samt løsningsarkitektur som skal danne basis for utvikling av tjenester for oppdatering av og oppslag på folkeregisterinformasjon inngår i dette arbeidet. Innebærer også dialog med leverandører vedrørende endringsbehov i forhold til å være rigget til å ta i mot den nye informasjonsstrukturen og de nye informasjonsfeltene fra folkeregisteret når de kommer, samt legge til rette for bruk av felles nasjonalt hjelpenummer.
Kravforvalter
Fra medio november 2020 til mars 2021 var han ansvarlig for utforming av krav, sørge for at kravene blir prioritert og bestilt hos leverandør. Arbeidet innebærer også å delta i interne, regionale og nasjonale avklaringer, samt leverandøroppfølging.
Informasjonsarkitekt
Bistår med informasjonsmodellering av prosjektets helhetlige informasjonsarkitektur og dokumentering av en informasjonsmodell på tvers av fagapplikasjoner, utarbeider oversikt over informasjonsobjekter og deres sammenhenger i en eller flere informasjonsmodeller, og dokumenterer behov for endringer av eksisterende arkitektur for å møte prosjektets målbilder, herunder behov for endringer i PAS/EPJ og andre fagapplikasjoner for å kunne ta i bruk automatisert innlesing av folkeregisteropplysninger. Arbeidet innebærer utarbeidelse av målbilde og målarkitektur for fremtidig løsning, samt løsningsarkitektur som skal danne basis den nye løsningen. Arbeidet innebærer også behovet for inngående kunnskap om informasjonsmodellene til både Modernisert Folkeregister og NHN Persontjenesten, sett i forhold til Helse Sør-Øst sitt behov for personinformasjon generelt. På eget initiativ er det utarbeidet mapping mellom Modernisert Folkeregister og NHN Persontjenesten, samt hvordan dette mappes til Helse Sør-Øst sin regionale informasjonsmodell. Dette danner grunnlaget for Test og Utvikling. Bistår også Test og Utvikling med kompetanse i forhold til informasjonsinnholdet i Modernisert Folkeregister, NHN Persontjenesten og Helse Sør-Øst sin regionale informasjonsmodell.
Deltar på vegne av Helse Sør-Øst også aktivt i regional koordinering mellom de fire helseregionene, samt nasjonalt i forhold til Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.Arbeidet gjøres basert på TOGAF, Gartners EIM, Sparx Enterprise Architect, Archimate og UML.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt