Gjort: OpenPEPPOL

Peppol startet i 2008 som et storstilt pilotprosjekt finansiert av Europakommisjonen og konsortiemedlemmer.

Målet med prosjektet var å muliggjøre friksjonsfri handel mellom offentlige og private sektorer på tvers av landene i EU, for å øke effektiviteten og fremme transparens og sunn konkurranse i markedet.

For å oppnå disse målene ble Peppol Business Interoperability Specifications (Peppol BIS) utviklet. Spesifikasjonene innebærer en standardisering i utvekslingen av vanlige anskaffelsesdokumenter som ordre og faktura, noe som reduserer friksjon og kostnader på både kjøper- og leverandørsiden.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Jostein Frømyr
Senior rådgiver

Siw Midtgård Meckelborg
Senior rådgiver

Are Berg
Senior rådgiver

Gjort: OpenPEPPOL

Peppol startet i 2008 som et storstilt pilotprosjekt finansiert av Europakommisjonen og konsortiemedlemmer.

Målet med prosjektet var å muliggjøre friksjonsfri handel mellom offentlige og private sektorer på tvers av landene i EU, for å øke effektiviteten og fremme transparens og sunn konkurranse i markedet.

For å oppnå disse målene ble Peppol Business Interoperability Specifications (Peppol BIS) utviklet. Spesifikasjonene innebærer en standardisering i utvekslingen av vanlige anskaffelsesdokumenter som ordre og faktura, noe som reduserer friksjon og kostnader på både kjøper- og leverandørsiden.

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Jostein Frømyr
Senior rådgiver

Siw Midtgård Meckelborg
Senior rådgiver

Are Berg
Senior rådgiver