Gjort: Informasjonsarkitektur i Statnett

I forbindelse med Statnetts arbeid for å digitalisere virksomheten etablerte Statnett et strategisk initiativ for etablering av en helhetlig informasjonsarkitektur, data governance og Master Data Management (MDM). Målet med prosjektet var å oppnå tilstrekkelig kontroll med data og informasjon, masterdata, kvalitet, livssyklus og dataflyt/integrasjon. Den etablerte informasjonsarkitekturen møter behovet til interessenter og eiere, både på forretningssiden og innen IKT, og arkitekturen danner grunnlag for digitalisering og effektivisering av utbygging og vedlikehold i en organisasjon med betydelige anleggsmasser og hyppige endringer.

Gjennom prosjektet ble det utarbeidet visjon, målbilde og veikart for informasjonsarkitektur basert på «Best practice» metodeverk og Gartners Enterprise Information Model (EIM).

Videre ble det utviklet et informasjonskart (segmentkart/domenemodell) hvor eierskap og ansvar for informasjonsområder ble inkludert. I dette arbeidet ble domenedrevet design benyttet for å identifisere informasjonsområdene (domene), og for å beskrive hvordan informasjonsområdene forholdt seg innbyrdes til hverandre. Det ble også utarbeidet prinsipper for utarbeidelse av navnerom, arkivnøkkel og klassifisering av informasjon. Detaljering av informasjonsområdene (domenemodeller) ble gjort i form av Archimate-modeller.

Prosjektet etablerte data governance gjennom en styringsmodell og prosedyre for dataforvaltning, samt at datakvalitetsutfordringer i forhold til informasjonsflyt og behandling også ble kartlagt.

Konseptuelle dataforsyningskjeder (information supply chain) ble beskrevet og kriterier for autoritativ kilde og Master Data Management løsninger ble utarbeidet og etablert.

Prosjektet reviderte allerede eksisterende informasjonsarkitekturprinsipper og prosedyre for arkitekturstyring, i tillegg til at det ble etablert en standard for modellering av informasjonsarkitektur og bruk av felles verktøy.

Edisys Consulting bistod Statnett med en informasjonsarkitekt og kompetanse innen informasjonsarkitektur og integrasjon. I tillegg bidro vår prosjektledererfaring til å sikre leveranser og tilstrekkelig kvalitet.

Basis for arbeidet har vært rammeverk/metodikk som TOGAF, Mike2.0, Domain Driven Design, Gartners Best Practice og Gartners Enterprise Informat

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt

Gjort: Informasjonsarkitektur i Statnett

I forbindelse med Statnetts arbeid for å digitalisere virksomheten etablerte Statnett et strategisk initiativ for etablering av en helhetlig informasjonsarkitektur, data governance og Master Data Management (MDM). Målet med prosjektet var å oppnå tilstrekkelig kontroll med data og informasjon, masterdata, kvalitet, livssyklus og dataflyt/integrasjon. Den etablerte informasjonsarkitekturen møter behovet til interessenter og eiere, både på forretningssiden og innen IKT, og arkitekturen danner grunnlag for digitalisering og effektivisering av utbygging og vedlikehold i en organisasjon med betydelige anleggsmasser og hyppige endringer.

Gjennom prosjektet ble det utarbeidet visjon, målbilde og veikart for informasjonsarkitektur basert på «Best practice» metodeverk og Gartners Enterprise Information Model (EIM).

Videre ble det utviklet et informasjonskart (segmentkart/domenemodell) hvor eierskap og ansvar for informasjonsområder ble inkludert. I dette arbeidet ble domenedrevet design benyttet for å identifisere informasjonsområdene (domene), og for å beskrive hvordan informasjonsområdene forholdt seg innbyrdes til hverandre. Det ble også utarbeidet prinsipper for utarbeidelse av navnerom, arkivnøkkel og klassifisering av informasjon. Detaljering av informasjonsområdene (domenemodeller) ble gjort i form av Archimate-modeller.

Prosjektet etablerte data governance gjennom en styringsmodell og prosedyre for dataforvaltning, samt at datakvalitetsutfordringer i forhold til informasjonsflyt og behandling også ble kartlagt.

Konseptuelle dataforsyningskjeder (information supply chain) ble beskrevet og kriterier for autoritativ kilde og Master Data Management løsninger ble utarbeidet og etablert.

Prosjektet reviderte allerede eksisterende informasjonsarkitekturprinsipper og prosedyre for arkitekturstyring, i tillegg til at det ble etablert en standard for modellering av informasjonsarkitektur og bruk av felles verktøy.

Edisys Consulting bistod Statnett med en informasjonsarkitekt og kompetanse innen informasjonsarkitektur og integrasjon. I tillegg bidro vår prosjektledererfaring til å sikre leveranser og tilstrekkelig kvalitet.

Basis for arbeidet har vært rammeverk/metodikk som TOGAF, Mike2.0, Domain Driven Design, Gartners Best Practice og Gartners Enterprise Informat

Disse folka har jobbet med dette prosjektet:

Yngve Pettersen
Informasjonsarkitekt