Sagt: 5 Suksesskriterier for vellykket implementering av integrasjonsplattform

Du har valgt å skaffe en integrasjonsplattform, men hvordan sørger du for at det blir en vellykket implementering som gir deg de verdiene du så etter?  

 

Kartlegge nåværende situasjon 

Hvor mange integrasjoner har du? Hvilken type integrasjoner er det? Hvilken type teknologi brukes? For det første vil dette hjelpe deg beskrive nåsituasjon når du går ut med en RFP, men det er også det første en leverandør vil be om ved prosjektoppstart.  

 

Migrere eller modernisere integrasjonene?  

Ønsker du flytte over eksisterende logikk eller ønsker du modernisere de ved å bruke plattformens funksjonalitet for å utforme integrasjonene på nytt? Ved å migrere eksisterende integrasjoner vil du komme fortere i mål, men med å bruke standardfunksjonalitet vil du få mer verdi av plattformen.   

 

Velg rett installasjon 

Ved implementering av en ny applikasjon kan man velge Cloud Native eller on-premise. Dersom du går til anskaffelse av en iPaaS får du to nye muligheter; hybrid og privat sky. Hvert alternativ vil påvirker sikkerhet, ytelse, eventuelle tilgjengelige moduler, og pris, så sørg for å innhente nok informasjon om de forskjellige alternativene til at du kan ta et informert valg.  

 

Velg tradisjonell eller agil implementering 

iPaaS har så lav terskel for koding at de kan tilrettelegge for det som heter «Citizen developer» som gjør at du kan delegere ut arbeid til ansatte utenfor IT avdelingen, og som står nærmere mye av informasjonen enn IT nødvendigvis gjør. Men dette er ikke alltid helt uproblematisk, da det må veies opp mot hvor stor tilgang til selve informasjonen man får. Dette blir bare viktigere og viktigere etter hvert som det kommer lover som regulerer tilgang til alle eller segmenter av informasjonen i økosystemet ditt.   

 

Still rett krav 

Når du har gjort alle stegene over så har du et godt utgangspunkt til å begynne å lage en god kravspesifikasjon som dekker dine behov. Denne må selvsagt ta inn over seg strategien du ønsker å fokusere på, teknologiens muligheter, og eventuell informasjonsforvaltning. I tillegg er det viktig å identifisere hvor mye opplæring og support du får i produksjon, og identifisere ROI. Dersom du ønsker lese mer om hva iPaaS ofte kan levere, så mer her (linke til Mohsens artikkel om funksjonaliteter).  

 

Dersom du ønsker bistand med denne prosessen, ta kontakt med Edisys (linke til kontaktinformasjonen på hjemmesiden vår).  

Sagt av:

Linda Hannisdal
Senior rådgiver

Sagt: 5 Suksesskriterier for vellykket implementering av integrasjonsplattform

Du har valgt å skaffe en integrasjonsplattform, men hvordan sørger du for at det blir en vellykket implementering som gir deg de verdiene du så etter?  

 

Kartlegge nåværende situasjon 

Hvor mange integrasjoner har du? Hvilken type integrasjoner er det? Hvilken type teknologi brukes? For det første vil dette hjelpe deg beskrive nåsituasjon når du går ut med en RFP, men det er også det første en leverandør vil be om ved prosjektoppstart.  

 

Migrere eller modernisere integrasjonene?  

Ønsker du flytte over eksisterende logikk eller ønsker du modernisere de ved å bruke plattformens funksjonalitet for å utforme integrasjonene på nytt? Ved å migrere eksisterende integrasjoner vil du komme fortere i mål, men med å bruke standardfunksjonalitet vil du få mer verdi av plattformen.   

 

Velg rett installasjon 

Ved implementering av en ny applikasjon kan man velge Cloud Native eller on-premise. Dersom du går til anskaffelse av en iPaaS får du to nye muligheter; hybrid og privat sky. Hvert alternativ vil påvirker sikkerhet, ytelse, eventuelle tilgjengelige moduler, og pris, så sørg for å innhente nok informasjon om de forskjellige alternativene til at du kan ta et informert valg.  

 

Velg tradisjonell eller agil implementering 

iPaaS har så lav terskel for koding at de kan tilrettelegge for det som heter «Citizen developer» som gjør at du kan delegere ut arbeid til ansatte utenfor IT avdelingen, og som står nærmere mye av informasjonen enn IT nødvendigvis gjør. Men dette er ikke alltid helt uproblematisk, da det må veies opp mot hvor stor tilgang til selve informasjonen man får. Dette blir bare viktigere og viktigere etter hvert som det kommer lover som regulerer tilgang til alle eller segmenter av informasjonen i økosystemet ditt.   

 

Still rett krav 

Når du har gjort alle stegene over så har du et godt utgangspunkt til å begynne å lage en god kravspesifikasjon som dekker dine behov. Denne må selvsagt ta inn over seg strategien du ønsker å fokusere på, teknologiens muligheter, og eventuell informasjonsforvaltning. I tillegg er det viktig å identifisere hvor mye opplæring og support du får i produksjon, og identifisere ROI. Dersom du ønsker lese mer om hva iPaaS ofte kan levere, så mer her (linke til Mohsens artikkel om funksjonaliteter).  

 

Dersom du ønsker bistand med denne prosessen, ta kontakt med Edisys (linke til kontaktinformasjonen på hjemmesiden vår).  

Sagt av:

Linda Hannisdal
Senior rådgiver