Project Description

Som selskap er vi opptatt av standardisering, fordi det reduserer terskelen for å løsninger i bruk og gir reduserte kostnader ved implementering.
Våre konsulenter har derfor i en årrekke valgt å engasjere seg i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor områder som har vært relevante.
Noen eksempler på våre bidrag:
UN/CEFACT
2015 – 2017: Domain Coordinator for UN/CEFACTs arbeid innenfor innkjøpsområdet.
2006 – 2012: Leder for UN/CEFACT/ATGs arbeidsgruppe for utvikling og vedlikehold av standardmeldinger basert på XML (UN/CEFACT ATG2).
2002 – 2006: Sekretariat for UN/CEFACT/ATGs arbeidsgruppe for utvikling og vedlikehold av standardmeldinger basert på XML.
2002: Leder for arbeidet med etablering av UN/CEFACTs arbeidsgruppe for anvendt teknologi (Applied Technologies Group – ATG) som blant annet har ansvar for utvikling, kvalitetskontroll og godkjenning av de meldingsstandardene (EDIFACT og XML) som publiseres av UN/CEFACT.
1998 – 2002: Viseformann i UN/CEFACT/EWG/T1, som blant annet har ansvar for kvalitetskontroll og godkjenning av standarden UN/EDIFACT.
CEN
2015 – pågående: Valgt leder av CEN/TC 440 om offentlig elektroniske anskaffelser
2014 – pågående: Norsk representant i CEN/TC 434 om elektronisk faktura og valgt leder av CEN/TC 434/WG5. Deltar også i ledergruppen for CEN/TC 434
2000 – 2004: Formann i CEN/ISSS/EBES/TCG som blant annet har ansvaret for kvalitetskontroll og godkjenning av XML DTD og XML Schema som etableres innenfor rammene av CEN/ISSS/eBES. 
Standard Norge
2020 – pågående: Medlem av SN/K 587, norsk speilgruppe til ISO TC215 –  e-Helse
2018 – pågående: Medlem i Norsk speilgruppe til ISO/TMB Strategic Advisory Group – Machine Readable Standards
2014 – pågående: Medlem av SN/K 254 om elektroniske forretningsprosesser.