Project Description

NVE besluttet i 2013 etablering av Elhub, en norsk datahub, for å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbrukermarkedet for kraft.  Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, og forenkle forretningsprosesser mellom aktørene, som f.eks. leverandørbytte. En målsetting har også vært at Elhub skal spare aktørene og dermed bransjen for kostnader, ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg.

Våre konsulenter bidro gjennom hele prosjektet, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til test og produksjonssetting av løsningen i februar 2019. Våre konsulenter har i perioden fylt en rekke sentrale roller i mottaksprosjektet som systemarkitekt, informasjonsarkitekt, testleder, testere og testdatakonsulent.

 

  • Oppgaver i prosjektet:
  • Analyse og kravspesifisering
  • Innføring av systemløsning
  • Testledelse og test
  • Prosjektledelse
  • Interessenthåndtering
  • Kvalitetssikring