Project Description

NVE besluttet i 2013 at det skulle etableres en sentral norsk datahub. Nesten 6 år senere, i februar 2019 gikk Elhub i produksjon.

Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, og forenkle forretningsprosesser mellom aktørene i sluttbrukermarkedet for kraft, som f.eks. leverandørbytte. Elhub skal også spare aktørene og bransjen for kostnader, ved at en rekke oppgaver sentraliseres som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg.

Våre konsulenter bidro gjennom hele prosjektet, fra utarbeidelse av kravspesifikasjon til mottak, test og produksjonssetting av løsningen. Gjennom perioden har vi bistått i flere roller i Stanetts mottaksprosjekt.

Under kan du lese om noen av de tjenestene vi leverte.