Project Description

NVE besluttet i 2013 etablering av Elhub, en norsk datahub. Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbrukermarkedet for kraft.  Innføring av Elhub skal bidra til å oppnå effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet, kostnads-besparelser ved at Elhub utfører et sett av oppgaver som nettselskapene ellers ville måtte ha utført hver for seg, og enklere forretningsprosesser mellom aktørene, som f.eks. leverandørbytte.

I det pågående elhub-prosjektet fylte våre senior rådgivere roller som prosjektleder, systemarkitekt, informasjonsarkitekt, testledere, testere og testdatakonsulent.

 

  • Oppgaver i prosjektet:
  • Analyse og kravspesifisering
  • Innføring av systemløsning
  • Testledelse og test
  • Prosjektledelse
  • Interessenthåndtering
  • Kvalitetssikring

 

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no