Project Description

Våre konsulenter har i en årrekke levert bistand til Statnetts arbeid med standardisering og harmonisering i det nordiske sluttbrukermarkedet for kraft. Våre konsulenter har bidratt i flere standardiseringsinitiativer, blant annet:

  • Løpende teknisk og funksjonell bistand innenfor Statnett sitt system- og avregningsansvar, gjennom oppdrag relatert til NEE, LARM, NEG, ELSERT og NorNed.
  • Deltagelse i møter med myndigheter, markedsaktører og andre TSOer, gjennom NEG, NorNed og ebIX®
  • Bistand som teknisk møtesekretær i en rekke standardiseringsprosjekter, som AIB, NEE, NEG og ebIX®
  • Løpende ansvar for utvikling og vedlikehold av dokumentasjon for samhandling i sektoren, innenfor områder som Statnetts internformat (LARM), Norsk Ediel-standard, implementasjonsguider og kravspesifikasjoner fra NEG (Nordic Ediel Group) og Standarder fra ebIX®
  • Deltagelse i testdesign og test av AIB sin DataHub og Statnett sitt ELSERT system

Under kan du lese om tjenestene vi har levert