Project Description

Edisys Consulting AS var engasjert av Statnett i deres arbeid med å etablere en overordnet informasjonsarkitektur for Statnett konsern.  Dette arbeidet ble påbegynt i mars 2017, gjennom prosjektet «Helhetlig informasjonsarkitektur og master data management».

Målet med prosjektet er å oppnå tilstrekkelig kontroll med datamodeller, master data management, livssyklus for data og dataflyt/integrasjon.