Project Description

Edisys Consulting AS var engasjert av Statnett i deres arbeid med å etablere en overordnet informasjonsarkitektur for Statnett konsern.  Dette arbeidet ble påbegynt i mars 2017, gjennom prosjektet «Helhetlig informasjonsarkitektur og master data management».

Målet med prosjektet er å oppnå tilstrekkelig kontroll med datamodeller, master data management, livssyklus for data og dataflyt/integrasjon.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no