Informasjonsarkitektur
Informasjonsarkitektur beskriver hvordan en virksomhet forvalter data slik at den fremstår som nyttig informasjon, hvordan ansvar er fordelt og hvordan IT-løsninger kan utnytte informasjonen effektivt.
Formålet er å sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger, og å unngå at det etableres informasjonsområder som ikke henger sammen.
Struktur og datakvalitet er sentrale elementer i Informasjonsarkitektur. Både struktur og datakvalitet må være så god at systemer kan automatiseres og at man kan stole på at systemene tar de riktige beslutningene.
Å digitalisere en virksomhet kan best løses gjennom en strukturert og planlagt utvikling over tid, støttet av et målbilde, et veikart og et godt fundamentert styringssystem. Virksomhetens visjon bør synliggjøre denne helheten og Informasjonsarkitektur er en del av dette.
Informasjon er sentralt i digitalisering, og må være tilgjengelig, forståelig, av god nok kvalitet og sikker. God datakvalitet er en forutsetning for å digitalisere og automatisere, og dette innebærer at data skal være veldefinert, korrekt, tilgjengelig, sporbar, beskyttet, aktuell og historisk korrekt. For å sette fart i digitaliseringen må informasjonen styres, noe som kan være utfordrende.
Etablering av Informasjonsarkitektur vil basere seg på vel utprøvde metoder og rammeverk. Sentralt i dette arbeidet står TOGAF® og Enterprise Information Management (EIM) fra Gartner. I tillegg kan man støtte seg på utfyllende rammeverk og metodikk som MIKE2.0, COBIT, LEAN IT, Domain Driven Design, m.fl. for å utvikle arkitekturen.

Metoder:
TOGAF®, The Open Group Architecture Standard, www.opengroup.org
Enterprise Information Management (EIM), Gartner, www.gartner.com
MIKE2.0 Methodology, mike2.openmethodology.org
Domain Driven Design (DDD), Eric Evans, Addison-Wesley, 2004
COBIT, ISACA, www.isaca.org
LEAN IT, Lean IT Association, www.leanitassociation.com

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har bistått med informasjonsarkitektur