Informasjonsarkitektur beskriver hvordan en virksomhet forvalter data slik at den fremstår som nyttig informasjon, hvordan ansvar er fordelt og hvordan IKT-løsninger kan utnytte informasjonen effektivt.
Formålet er å sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IKT-løsninger, og å unngå at det etableres informasjonsområder som ikke henger sammen.
Helt sentralt er struktur og datakvalitet, som må være så god at systemer kan automatiseres og at man stoler på at systemene tar riktige beslutninger.

God datakvalitet innebærer at data er veldefinert, korrekt, tilgjengelig, sporbar, beskyttet, aktuell og historisk korrekt.

Metoder:
TOGAF®, ADM og kap. 36 Architecture Partitioning (Segmentkart)
Gartner Enterprise Information Management (EIM)
MIKE2.0
Enterprise Architecture as Strategy
Domain Driven Design (DDD)
BizBook Guide
Building Information Model – BIM (PAS 1192-2:2013 Specification for information management)