Project Description

KLP Skadeforsikring AS etablerte løsning for distribusjon av elektronisk faktura til alle sine kunder. Kunder er offentlige virksomheter, bedrifter og privatpersoner. Prosjektet ble kjørt etter smidige prinsipper.
I prosjektet leverte Edisys
  • Rådgivning rundt arktitekturspørsmål knyttet til virksomhet, informasjon, løsning og infrastruktur.
  • Rådgivning rundt test og prosjektkoordinering.
  • Faglig støtte for utviklere på EHF-standarden (XML)
  • Utvikling og dokumentasjon av mappinger mot EHF-formatet
  • Utvikling og dokumentasjon av løsning for transformasjon og presentasjon

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no