Kurs og opplæring
Overføring av kompetanse i kundeprosjekter er en forutsetning for et vellykket oppdrag, og noe alle våre konsulenter legger vekt på under gjennomføring.
I tillegg har flere av våre konsulenter erfaring med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av frittstående kurs og opplæringsaktiviteter på vegne av en oppdragsgiver. Kurs kan være åpne eller bedriftsinterne, og kan ha som målsetting å øke kompetanse og utbredelse, eller for å sikre nødvendig kompetanse for gjennomføring i et prosjekt eller en organisasjon.