Norges ledende kompetansemiljø på digitalisering og informasjonsdeling

Jostein Frømyr
Jostein FrømyrSenior rådgiver, Daglig leder
Ove Nesvik
Ove NesvikSenior rådgiver
Are Berg
Are BergSenior rådgiver, Fagsjef
Yngve Pettersen
Yngve PettersenSenior rådgiver
Gunnar Stensby
Gunnar StensbySenior rådgiver
Erik Gustavsen
Erik GustavsenSenior rådgiver
Gunnar Storaker
Gunnar StorakerSenior rådgiver
Siw Midtgård Meckelborg
Siw Midtgård MeckelborgSenior rådgiver
Trond Magnus Bjergli
Trond Magnus BjergliSenior rådgiver
Bent Atle Bjørtomt
Bent Atle BjørtomtSenior rådgiver
Johan Östman
Johan ÖstmanRådgiver
Lars Johnsen
Lars JohnsenSenior rådgiver, administrasjonssjef
Rolf Lysfjord
Rolf LysfjordSenior rådgiver, Salgs- og markedssjef

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no