Standardisering
Digitalisering er en driver for endring av forretningsprosesser og IT-systemer, noe som gjør at data og informasjon blir stadig viktigere for organisasjoner.
Organisasjoner bør ha et bevisst forhold til åpne standarder, og bør søke harmonisering av data, informasjon og forretningsprosesser som en del av deres virksomhetsarkitektur. Standardisering lar organisasjoner gjenbruke komponenter og byggesteiner, som forenkler styring og forvaltning.

Vi er opptatt av at nasjonale krav og brukerbehov dekkes når internasjonale standarder utvikles. For å oppnå dette har vi valgt å delta i flere standardiseringsorganisasjoner og initiativer i flere sektorer, som CEN, UN / CEFACT, ebIX, IEC / TC57, Standard Norge og Norstella. Vårt engasjement har vært både på vegne av våre kunder og på egen regning og risiko.

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har bidratt til internasjonal standardisering.