Kravarbeid
Alle prosjekter og alle prosjektroller eravhengige av godt spesifiserte krav.
Når det oppstår problemer i programvareutviklingsprosjekter skyldes det ofte krav som er misforstått, ufullstendige eller dårlig dokumentert. IREB- International Requirements Engineering Board – har erkjent dette problemet og prøver å avhjelpe dette ved å sette opp internasjonale standarder for håndtering av krav.

I kravarbeid benytter vi IREB som rammeverk og deres teknikker for Requirements Engineering. Teknikkene hjelper med identifisering og dokumentasjon av krav, og gir teknikker for analyse. Vi er svært godt kjent med prosedyrer og prosesser rundt kravhåndtering, og er oppmerksom på risikohåndtering i prosjekter gjennom å etablere hensiktsmessige krav.

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har bidratt med kravarbeid.