Project Description

Skatteetaten har et høyt endringspress og er i gjennomføringsfasen for flere store tiltak. Våre konsulenter bistår i roller som informasjons- og  løsningsarkitekter som del av etatens samlede arkitekt ressurspool.

I de større utviklingsprosjektene arbeider vi i kryssfunksjonelle team med oppgaver for blant annet informasjonsmodellering for å utvikle XSD’er til utviklingsteamene, og jobbe med begrepsarbeid innenfor de ulike domenene.

Våre oppgaver er blant annet:

  • Drive kravarbeid etter smidige metoder og teknikker
  • Analysere, dokumentere og prioritere behov og krav, og sikre at de er forstått av teamet
  • Etablere begreps- og informasjonsmodeller
  • Spesifisere og dokumentere informasjon som skal deles med eksterne parter, inkl utvekslingsformater
  • Sikre at informasjonen som deles med eksterne partnere er i henhold til respektive partneres hjemmel
  • Sikre at løsningene som etableres etterlever føringer fra etatens informasjonsarkitektur og rammeverk for informasjonsmodellering
  • Delta aktivt i kryssfunksjonelt team bestående av utviklere og funksjonelle ressurser