Prosessledelse
Prosessledelse er å fasilitere endring gjennom å legge til rette for konstruktive samtaler, stille gode spørsmål. Det er også analyse, design og utvikling av organisasjoners arbeidsprosesser for økt effektivitet, utvikling og endring.

Prosesser innebærer ofte behandling av store mengder og/eller kompleks informasjon. For at organisasjoner skal lykkes med prosessledelse bør det etableres støtte for arbeids- og informasjonsflyten i organisasjonens IT-systemer, på en slik måte at informasjon kun registreres én gang og er tilgjengelig for prosessens ulike roller.

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har levert prosessledelse som del av vårt oppdrag.