Master data management
Master data management (MDM) er en praksis for sikre spesifikk datakvalitetsforbedring i virksomheten. Gartner definerer Master data management (MDM) som en teknologibasert disiplin der Forretning og IT samarbeider for å sikre enhet, presisjon, styringsmakt, semantisk konsistens og ansvarlighet for bedriftens offisielle delte stamdataverdier. Masterdata er det konsistente og enhetlige settet av identifikatorer og utvidede attributter som beskriver kjerneenhetene i bedriften inkludert kunder, potensielle kunder, borgere, leverandører, nettsteder, hierarkier og kontoplan.
Datakvalitetsforbedringen er definert gjennom prinsipper og prosedyrer, og er styrt av en organisasjonsenhet med eierskap til praksisen.

Master data management innebærer modellering, mapping, metadatahåndtering og semantisk harmonisering. MDM slår sammen og løser motstridende datakilder og muliggjør at det kan etableres en klarert, autoritativ kilde for en gitt informasjonsmengde.
Master data management er organisasjon, prosesser og teknikker (MDM-teknikk). Disse teknikkene benyttes der det er flere kilder til samme type data, og hvor man trenger konsolidering før kildene kan dele data med riktig kvalitet gjennom en felles autoritativ kilde. En autoritativ kilde kan typisk være en applikasjon som er master for en spesifikk mengde data, og som konsoliderer data med riktig og troverdig kvalitet fra andre kilder.

I tillegg er også master data management automatisert støtte for innsamling, aggregering, matching, fletting, konsolidering, identifikasjon, kryssreferanser, kvalitetssikring og distribusjon av data gjennom en beskrevet metode, alt dette for å sikre semantisk konsistens og kontroll i det løpende vedlikeholdet og ved bruk av informasjonen.
Master data management kan også omfatte data som ikke er masterdata.

Under kan du lese om noen prosjekter der vi har bistått i arbeid med Master Data Management.