Norges ledende rådgivingsmiljø på digital samhandling

Edisys Consulting er et uavhengig konsulentselskap med spisskompetanse på digital samhandling.
Siden 1993 har vi arbeidet for å fremme og utvikle standarder. Våre eksperter arbeider daglig for at store og små virksomheter skal oppnå gevinster gjennom samhandel i sine verdikjeder.

Vil du løse nye utfordringer sammen med oss?

Kontakt oss
Kontakt oss

Norgesrekord i ArchiMate 3.0?

Edisys har erfaring med bruk av flere modelleringsspråk i engasjementer og oppdrag. Siste versjon av ArchiMate 3.0, 

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no