Arkiv

 • Gjort: Digitalisering og datadeling i logistikk

  Siden starten i 2008 har Peppol utvidet seg betydelig både i omfang og markedsdekning [...]

 • Sagt: Bruk rammeverk smartere for økt effekt

  Hvordan nå organisasjonens strategiske mål? Det å nå strategiske mål krever mer enn bare [...]

 • Gjort: digitalisering av veifraktdokumenter – eCMR

  Bakgrunn eCMR-prosjektet ble gjennomført av Sjømat Norge fra mars til desember 2023 som et [...]

 • Gjort: OpenPEPPOL

  Peppol startet i 2008 som et storstilt pilotprosjekt finansiert av Europakommisjonen og konsortiemedlemmer. Målet [...]

 • Gjort: Informasjonsarkitektur i Statnett

  I forbindelse med Statnetts arbeid for å digitalisere virksomheten etablerte Statnett et strategisk initiativ [...]

 • Sagt: Det lille norske selskapet som forandret forretningsverdenen – i hvert fall i Europa

  Elektronisk handelsformat. De fleste som smaker på ordet vil nok si at det er [...]

 • Sagt: Hvorfor integrasjonsplattform?

  Effektiv informasjonshåndtering blir viktigere og viktigere for bedrifter som ønsker å bli data-dreven. Et [...]

 • Gjort: Hydro Energi

  Hydro Energis digitaliseringsprogram består av en rekke mindre initiativer som i sum skal klargjøre [...]