About fehuset

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far fehuset has created 7 blog entries.

Nytt europeisk fakturaformat

I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura. Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner. Meld deg på! Stikkord for dagen: • Den pågående standardiseringen og norske bidrag i arbeidet • Informasjonsinnhold i en elektronisk faktura og forholdet til norsk lovgivning på

PEPPOL obligatorisk for svenske myndigheter

Svenske Ekonomistyringsverket (ESV) besluttet 23. oktober 2015 at det blir obligatorisk for svenske myndigheter å kunne benytte PEPPOL infrastruktur for elektroniske handelsdokumenter. (ESV) informerer om at alle statlige myndigheter skal være registrert som mottakere i en PEPPOL SMP. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016, og fristen for etterlevelse er satt til 1. november 2018.

Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015. Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger. Ta kontakt

CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe

Konferanse i regi av CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe Viktige temaer på konferansen er: - Utvikling av europeiske standarder for elektroniske innkjøp - Strategiske initiativer for elektronisk handel i europa - Utvikling av løsninger Møt dem som leder utviklingen av elektronisk handel i Europa. Konferansen holdes i Brussel torsdag 3. desember 2015.