Nytt europeisk fakturaformat

Hjem/Elektronisk handel/Nytt europeisk fakturaformat

I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura.
Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner.
Meld deg på!

Stikkord for dagen:
• Den pågående standardiseringen og norske bidrag i arbeidet
• Informasjonsinnhold i en elektronisk faktura og forholdet til norsk lovgivning på området
• Formater for dataoverføring og norske holdninger til disse
• Innføring av ny standard i det norske markedet

Les og kommenter høringsutkastet her:
http://enquiry.standard.no/Home/Details/482

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no