I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura.
Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner.
Meld deg på!

Stikkord for dagen:
• Den pågående standardiseringen og norske bidrag i arbeidet
• Informasjonsinnhold i en elektronisk faktura og forholdet til norsk lovgivning på området
• Formater for dataoverføring og norske holdninger til disse
• Innføring av ny standard i det norske markedet

Les og kommenter høringsutkastet her:
http://enquiry.standard.no/Home/Details/482