Svenske Ekonomistyringsverket (ESV) besluttet 23. oktober 2015 at det blir obligatorisk for svenske myndigheter å kunne benytte PEPPOL infrastruktur for elektroniske handelsdokumenter. (ESV) informerer om at alle statlige myndigheter skal være registrert som mottakere i en PEPPOL SMP.

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016, og fristen for etterlevelse er satt til 1. november 2018.

Kravet vil føre til en økt bruk av PEPPOL infrastruktur for elektronisk handel i Sverige.

Trykk for å åpne ESV Cirkulär 2015:3
Les om PEPPOL på esv.se