Innen 31. oktober 2016 skal alle betalinger i EUR formidles på nytt format mellom kunde og bank. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter. Edisys Consulting har bred kompetanse på innhold og praktisk bruk av ISO20022-standarden, og bistår deg gjerne i implementeringen.
Vi kan bistå med kurs og bistand ved spesifikasjon, utvikling og test av løsninger og verktøy som baserer seg på standarden.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no