Innen 31. oktober 2016 skal alle betalinger i EUR formidles på nytt format mellom kunde og bank. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter. Edisys Consulting har bred kompetanse på innhold og praktisk bruk av ISO20022-standarden, og bistår deg gjerne i implementeringen.
Vi kan bistå med kurs og bistand ved spesifikasjon, utvikling og test av løsninger og verktøy som baserer seg på standarden.