Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) og Difi varslet 23. mai 2016 om nye krav ned neste avtale for statens konsernkonto.

DFØ og Difi vil kreve at det brukes en felles standard for sikring av transport av filbaserte betalingstransaksjoner mellom virksomhetene og banker. I neste generasjon rammeavtaler med bankene vil det derfor ligge et krav om at PEPPOL-profilen Connecting Europe Facility (CEF) eDelivery skal benyttes.

– Staten vil med dette begrense kostnader ved fremtidige bankbytter, og på den måten stimulere konkurransen mellom bankene, sier direktør Øystein Børmer ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Les mer på Difis sider