CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe

Hjem/Elektronisk handel/CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe

Konferanse i regi av CEN BII Workshop: Enabling Electronic Procurement in Europe

Viktige temaer på konferansen er:
– Utvikling av europeiske standarder for elektroniske innkjøp
– Strategiske initiativer for elektronisk handel i europa
– Utvikling av løsninger Møt dem som leder utviklingen av elektronisk handel i Europa.

Konferansen holdes i Brussel torsdag 3. desember 2015.

Se hele programmet og påmelding her

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no