Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015.

Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger.

Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt presentasjoner fra seminaret eller om du ønsker informasjon om planlagte frokostseminarer.