Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Hjem/Betalingsløsninger/Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015.

Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger.

Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt presentasjoner fra seminaret eller om du ønsker informasjon om planlagte frokostseminarer.

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no