6. mars 2019: 
Digitalisering og smidig transformasjon: Informasjonsarkitektur og arkitektens rolle

Frokostseminar 6. mars 2019 kl. 08.30 – 10.00

Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemiasgate 6, Oslo

Første frokostseminar i 2019 tok for seg fagområdet informasjonsarkitektur. Hvilken rolle spiller arkitektur i digitaliseringsprosjekter og hvordan kan arkitekter arbeide for å oppnå arkitekturstyring i smidige miljøer?

Foredrag:

Informasjonsarkitektur som forutsetning for vellykket digitalisering

Digitalisering krever orden i eget hus. Hvilken informasjon har du, hvilken kvalitet har den og hvordan henger den sammen? Hva mener vi med informasjonsarkitektur, og hvorfor er dette nøkkelen til vellykket digitalisering?

Last ned presentasjon 

Informasjonsarkitektens rolle i smidige prosjekter

Hvordan sikre at smidige team følger felles overordnede prinsipper? Hva er informasjonsarkitektens leveranser i prosjekter, hvilket verktøy må du ha i verktøykassen din, og når skal du ikke bruke dem?

Last ned presentasjon

Spørsmål eller kommentarer? Legg igjen navn og adresse, så kontakter vi deg. 

Yngve Pettersen, Informasjonsarkitekt

Yngve Pettersen og Erik Gustavsen

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no