Ove Nesvik
Ove NesvikSenior rådgiver

Ove Nesvik har mer enn 30 års erfaring innen IT-sektoren, spesielt innen energimarkedet. Han er en autoritet på standardisering av datautveksling og har vært sentral i flere norske, nordiske, europeiske og internasjonale prosjekter. Gjennom sitt arbeid i NMEG (Nordic Market Expert Group) og ebIX® (European forum for energy Business Information eXchange) og ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), har Ove spilt en nøkkelrolle i standardiseringen av datautveksling mellom ulike aktører og programvareapplikasjoner i det europeiske energimarkedet.

Med ekspertise i UML (Unified Modelling Language), UMM (UN/CEFACT Modelling Methodology) og IEC/CIM (Common Information Model), har Ove fremmet interoperabilitet og effektiv datadeling gjennom velstrukturerte og standardiserte prosesser. Hans arbeid har vært sentralt i utvikling av veiledninger og standarder som sikrer tilgang til data.

Oves engasjement i internasjonalt standardiseringsarbeid, inkludert medlemskap i UN/CEFACT og IEC/WG16, understreker hans dyptgående forståelse for behovet for harmonisert samarbeid på tvers av nasjonale og internasjonale grenser. Hans bidrag til utviklingen av rollemodeller og harmonisering av datautveksling i energisektoren, gjør ham til en uvurderlig ressurs for enhver organisasjon som ønsker å optimalisere sine operasjoner og dataflyt innen energimarkedet.

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?