Edgars Dzenis
Edgars DzenisSenior rådgiver

Edgars Dzenis er en dyktig løsningsarkitekt og seniorrådgiver hos Edisys Consulting AS, med over 18 års erfaring i IT-bransjen. Han har hatt en sentral rolle i å utvikle og optimalisere arbeidsprosesser ved hjelp av avanserte teknologiløsninger for store organisasjoner. Edgars har en sterk bakgrunn i sikkerhetsarkitektur og har vært leveranseansvarlig på leverandørsiden i komplekse og omfattende prosjekter, hvor han har vist fremragende evner til å lede store team og samarbeide tett med både interne og eksterne interessenter.

Hans arbeid har ofte omfattet å håndtere kritiske tekniske utfordringer, spesielt i prosjekter som krever nøye evalueringer og tett samarbeid med tredjepartsleverandører for å forbedre systemfunksjonaliteten. Edgars er også kjent for sin evne til å navigere i komplekse legacy-miljøer og transformere dem til moderne løsninger som møter både offentlige reguleringer og interne sikkerhetskrav.

Gjennom sin karriere har Edgars kontinuerlig demonstrert en løsningsorientert tilnærming til problemstillinger, drevet av et sterkt ønske om kontinuerlig forbedring og personlig utvikling. Hans selvstendige arbeidsstil kombinert med evnen til å jobbe effektivt i team, gjør ham til en verdifull ressurs i alle prosjekter, hvor han bidrar til å sikre suksess gjennom klare resultater og strategisk innsikt

Prosjekter og artikler

Vil du bli en del av vårt dyktige team?