De siste årene har vi valgt å bruke vår julegave til å gi andre et håp om en bedre fremtid. Vi har valgt å støtte Redd Barna med en gave på kr 25 000,-. Gaven vil gi varme og trygghet til barn som er tvunget til å leve i krig, nød og kulde. Sårbare barn får mat, klær og et trygt sted å være, eller leker som gjør at de glemmer hverdagen litt.

 

KONTAKT

EDISYS CONSULTING AS
Langkaia 1
0150 Oslo

Tlf: +47 22 42 13 80
firmapost @edisys.no

Bankopplysninger:
Bankkonto 6046.06.06945
Bankens navn: Nordea Bank Norge ASA
IBAN: NO71 6046 06 06945
SWIFT: NDEANOKK
Org.nr NO 990 399 123 MVA
Generelle henvendelser: firmapost@edisys.no
Regnskap og økonomi: regnskap@edisys.no