Integrasjon ved bruk av iPaaS

de siste artiklene har vi snakket om fordeler med å anskaffe iPaaS i organisasjoner med stor fremvoksende integrasjoner mellom interne/eksterne applikasjoner/datakilder. Vi snakket også om suksesskriterier for å anskaffe iPaaS. Men “hvordan” iPaaS skal brukes og hvordan integrasjon bør leveres ved bruk av iPaaS er like viktig som teknologi selv. Siden 2000 ble integrasjonsplattform (i form av ESB) introdusert som silver-bullet fra markedet for å løse alle anti-pattern i integrasjonsdomene (tightly-coupling, dårlig ersattbarhet, lang leveransetid pga lav gjenbruk, osv.). Men tradisjonelle tilnærming til å implementere ESB og integrasjonsleveranse førte til at ESB selv ofte introdusert flere av nevnte anti-pattern som skulle løse, bl.a: 

  • Alle digitaliseringsprosjekter i organisasjon er avhengig av et sentralt team som utvikle integrasjoner på en sentral ESB (tightly-coupling mellom avdelinger) 
  • Flere har brukt ESB for å løse business-logic og dette fører til dårlig ersattbarhet for en tung ESB 
  • Selv om gjenbruk økes, blir uansett lang leveransetid fordi sentralt integrasjonsteam står med lang backlog og mye akkumulert teknisk gjeld etter hvert 

Dette ikke bare gjelder ESB og kan treffe iPaaS hvis implementering av iPaaS skjer med tradisjonelle tilnærming. Så flere og flere har begynte å erklære behov for en moderne integrasjonsutvikling som er mer desentralisert, og mer smidig, selv om teknologi selv kan installert og forvaltet av et sentralt team. Her er noen forskjell mellom tradisjonelle og moderne integrasjon ifa IBM: 

Men dette er ikke silver-bullet enten. Det trenger transformasjon i flere nivåer: 

  • Finansering: hvordan digitaliseringsprosjekter ink. integrasjonsleveranser er finansiert.  Tradisjonelle finansering som er ofte waterfall (alle krav må defineres på forhånd for å få fond), så finansering må bli dynamisk og risikohåndtering må endres deretter. 
  • Organisering: hvem eier digitaliseringsprosjekter ink. integrasjonsleveranser. Dette må også transformeres fra et tradisjonelle verden hvor det er en tung vegg mellom sentral IT og desentral forretning til en mer desentral, men federated IT som sitter nærmere til forretning (det kalles BizDevOps nå?) 
  • Kultur: hvem involverer seg i digitaliseringsprosjekter ink. Integrasjonsleveranser. I tradisjonelle verden blir alle IT-oppdrager outsourced til IT avdelingen eller eksterne leverandører. Moderne integrasjon trenger at forretningsfolk blir mer engasjert i enkelt digitalisering og integrasjonsoppgaver, og blir hva Gartner kalles Citizen Integrator. 

Selv om iPaaS har mer evner for å brukes i en mer smidig og desentral tilnærming, men er dette noe for alle? Bør alle blir mer agile og mer desentrale? Nei, det kommer an på kritikalitet, kontekst, heterogenitet og flere andre dimensjoner av din organisasjon. En bevist integrasjonsstrategi må velges, eksperimenteres og forbedres basert på evner til iPaaS og nevnte dimensjoner til organisasjonen. 

Vil du bli en del av vårt dyktige team?

Vil du bli en del av vårt dyktige team?