Kafka

Kafka er en open-source ‘distribuert streaming plattform’, ofte brukt som en meldingsbuss med stor trafikk og lav forsinkelse. Kafka kan bli brukt som en erstatter for vanlige meldings-busser, men har funksjonalitet som gjør at det kan brukes som en database eller en datastrøm.

Brukt som en vanlig meldingsbuss så er kafka en svært robust og effektiv måte å håndtere meldinger. Man kan sikre exactly-once-delivery og man kan re-prosessere meldinger ved behov.

Kafka-Streams lar deg se på ‘vinduer’ av data i datastrømmen og gjøre avanserte aggregeringer basert på data i et løpende tidsvindu i sanntid. Denne funksjonaliteten blir gjerne dratt frem som en av de kule tingene i kafka, men det har vist seg svært vanskelig å bruke på en robust måte.

Systemer med behov for å prosessere store mengder av sanntids-informasjon fra flere data-kilder er typiske systemer som vil bruke kafka.