Sagt: eIDAS 2.0 – hva er nytt?

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) er et europeisk og norsk regelverk som regulerer elektronisk identifikasjon og tillitstjenester på tvers av EU/EØS-land. Dette rammeverket skal etablere gjensidig tillit på tvers av landegrenser.