september 2023

Sagt: Hvorfor integrasjonsplattform?

Effektiv informasjonshåndtering blir viktigere og viktigere for bedrifter som ønsker å bli data-dreven. Et relatert område er overføring av informasjon mellom bedriftens applikasjoner. Integrasjoner mellom alle applikasjoner effektiviserer denne

april 2023

Sagt: eIDAS 2.0 – hva er nytt?

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) er et europeisk og norsk regelverk som regulerer elektronisk identifikasjon og tillitstjenester på tvers av EU/EØS-land. Dette rammeverket skal etablere gjensidig tillit på tvers av landegrenser.

Gå til toppen