Veien til digital transformasjon er brolagt med gode integrasjoner

Vi er konsulenter, med spisskompetanse innenfor digitalisering og digital transformasjon.

Vellykket digital transformasjon er mer enn noen gang avhengig av data- og informasjonsdeling, konsistent arkitektur og samhandlingsevne. Vi har arbeidet for å fremme og utvikle standarder siden 1993. Våre eksperter arbeider daglig for at store og små virksomheter skal oppnå gevinster gjennom samhandel i sine verdikjeder.