Nytt europeisk fakturaformat

I løpet av dagen blir den nye standarden presentert, og den sammenliknes med EHF-faktura. Dagen legges opp med en del presentasjoner, og det vil også være tid til gode diskusjoner. Meld deg på! Stikkord for dagen: • Den pågående standardiseringen og norske bidrag i arbeidet • Informasjonsinnhold i en elektronisk faktura og forholdet til norsk lovgivning på

Tags: |

Frokostseminar 12. november 2015 – ISO20022

Edisys Consulting arrangerte frokostseminar om ny standard for betalingsformidling 12. november 2015. Tema for frokostseminaret var lovkrav om overgang til den nye standarden ISO20022 for euro-betalinger. På seminaret ble det gjort rede for standarden og planlagt fremdrift hos aktørene. Det ble også presentert praktiske erfaringer fra brukere som har implementert standarden for utenlandsbetalinger. Ta kontakt